Kết nối nhà nông: Dinh dưỡng cho sầu riêng giai đoạn sau thu hoạch - 22/07/2017

15:06 - 24/07/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần.

Kết nối nhà nông: Phòng trừ sâu bệnh hại cho cây bơ mùa mưa - 15/07/2017

13:43 - 17/07/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần.

Kết nối nhà nông: Dinh dưỡng cho cây bơ giai đoạn trái non - 08/07/2017

11:46 - 11/07/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần.

Kết nối nhà nông: Chế độ dinh dưỡng trên cây cà phê giai đoạn ra trái non - 01/07/2017

15:50 - 30/06/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần.

Kết nối nhà nông: Bổ sung dinh dưỡng khi bị rụng trái non trên cây cà phê - 24/06/2017

11:10 - 27/06/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần.

Phòng trừ sâu bệnh hại trên hồ tiêu giai đoạn làm bông - 17/06/2017

18:27 - 19/06/2017

​​​​​​​Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần.

Kết nối nhà nông: Quản lý sâu bệnh hại trên cà phê vào mùa mưa - 10/06/2017

13:51 - 13/06/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần.

Kết nối nhà nông: Quản lý sâu bệnh hại trên hồ tiêu vào mùa mưa - 03/06/2017

17:31 - 06/06/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần.

Chăm sóc hồ tiêu đầu mùa mưa - 27/5/2017

08:21 - 27/05/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần.

Kết nối nhà nông: Cách xử lý rụng trái non trên cây cà phê - 20/5/2017

18:21 - 22/05/2017

Phát trong chương trình Nông thôn mới trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 4 giờ 30 phút thứ Bảy hàng tuần.