Nước sạch, sức khỏe và môi trường – 14/07/2017

08:03 - 14/07/2017

(VOH) – Chương trình Nước sạch, sức khỏe và môi trường phát từ 14 giờ đến 14 giờ 30 thứ tư trên sóng AM 610 KHz và phát lại từ 8 giờ 30 đến 9 giờ thứ sáu trên sóng FM 99.9MHz

Nước sạch, sức khỏe và môi trường – 07/07/2017

17:01 - 10/07/2017

(VOH) – Chương trình Nước sạch, sức khỏe và môi trường phát từ 14 giờ đến 14 giờ 30 thứ tư trên sóng AM 610 KHz và phát lại từ 8 giờ 30 đến 9 giờ thứ sáu trên sóng FM 99.9MHz

Nước sạch sức khỏe môi trường – 30/06/2017

20:35 - 30/06/2017

(VOH) – Chương trình Nước sạch sức khỏe môi trường phát từ 14 giờ đến 14 giờ 30 thứ tư trên sóng AM 610 KHz và phát lại từ 8 giờ 30 đến 9 giờ thứ sáu trên sóng FM 99.9MHz.

Nước sạch sức khỏe môi trường – 23/06/2017

20:34 - 30/06/2017

(VOH) – Chương trình Nước sạch sức khỏe môi trường phát từ 14 giờ đến 14 giờ 30 thứ tư trên sóng AM 610 KHz và phát lại từ 8 giờ 30 đến 9 giờ thứ sáu trên sóng FM 99.9MHz.

Nước sạch sức khỏe môi trường – 16/06/2017

20:31 - 30/06/2017

(VOH) – Chương trình Nước sạch sức khỏe môi trường phát từ 14 giờ đến 14 giờ 30 thứ tư trên sóng AM 610 KHz và phát lại từ 8 giờ 30 đến 9 giờ thứ sáu trên sóng FM 99.9MHz.

Nước sạch sức khỏe môi trường – 09/06/2017

11:49 - 10/06/2017

(VOH) – Chương trình Nước sạch sức khỏe môi trường phát từ 14 giờ đến 14 giờ 30 thứ tư trên sóng AM 610 KHz và phát lại từ 8 giờ 30 đến 9 giờ thứ sáu trên sóng FM 99.9MHz

Nước sạch, sức khỏe và môi trường – 31/05/2017

08:34 - 02/06/2017

(VOH) – Chương trình Nước sạch sức khỏe môi trường phát từ 14 giờ đến 14 giờ 30 thứ tư trên sóng AM 610 KHz và phát lại từ 8 giờ 30 đến 9 giờ thứ sáu trên sóng FM 99.9MHz

Nước sạch, sức khỏe và môi trường – 02/06/2017

08:34 - 02/06/2017

(VOH) – Chương trình Nước sạch sức khỏe môi trường phát từ 14 giờ đến 14 giờ 30 thứ tư trên sóng AM 610 KHz và phát lại từ 8 giờ 30 đến 9 giờ thứ sáu trên sóng FM 99.9MHz