TOP 30+ câu nói hay của mẹ Teresa mà bạn nên biết

(VOH) - Mẹ Teresa là một nhân vật nổi tiếng được nhiều người biết đến thông qua những câu nói sâu sắc. Vậy đó là những câu nói nào, cùng khám phá 31 câu nói hay của mẹ Teresa dưới đây nhé.

Mẹ Teresa được biết đến là một nữ tu công giáo tại Roma chuyên tham gia các hoạt động nhân đạo, giúp đỡ những người khó khăn. Không chỉ nổi tiếng là một người có tấm lòng nhân hậu mà những câu nói hay của mẹ Teresa về ý nghĩa cuộc sống, về sự cho đi cũng được rất nhiều người biết đến. 

Vậy mẹ Teresa Calcutta là ai? Và câu nói hay của mẹ Teresa được biết nhiều nhất hiện nay là những câu nào? 

1. Mẹ Teresa Calcutta là ai?  

Mẹ Teresa Calcutta (26/8/1910 – 5/9/1997) người Albania là một nữ tu thuộc đạo công giáo Roma. Mẹ Teresa cũng chính là người sáng lập nên Dòng Thừa sai Bác Ái ở Kolkata năm 1950. Đây là một tổ chức công giáo La Mã với hơn 4500 nữ tu phân bổ trên khắp thế giới. 

TOP 20+ câu nói hay của mẹ Teresa mà bạn nên biết 1
Teresa Calcutta (26/8/1910 – 5/9/1997)

Tổ chức này hoạt động với mục đích giúp đỡ những người gặp khó khăn, người bệnh, trẻ mồ côi và người vô gia cư. Có thể nói mẹ Teresa đã dành cả cuộc đời của mình để cống hiến và phục vụ cho nhân loại.

Với tấm lòng nhân hậu giúp người quên mình, mẹ Teresa Calcutta đã nhận về rất nhiều giải thưởng biểu dương sự khoan dung ấy. Đến tháng 4 năm 2016, mẹ Teresa Calcutta được phong thánh với tên gọi là “Saint Teresa Of Calcutta”. 

Bên cạnh việc giúp đỡ những người gặp khó khăn thì những câu nói hay của mẹ Teresa còn giúp mọi người có được nhiều góc nhìn mới hơn trong cuộc sống.

Xem thêm: Tuyển tập những câu nói hay của Agatha Christie - Nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám của thế giới

2. Những câu nói hay của đức mẹ Teresa về tình yêu và cuộc sống

Như đã nói ở trên thì ngoài việc giúp đỡ và làm từ thiện thì mẹ Teresa còn để lại cho chúng ta rất nhiều câu nói hay về tình yêu và ý nghĩa trong cuộc sống. Hãy cùng đọc những câu nói hay của mẹ Teresa ngay dưới đây nhé.

TOP 20+ câu nói hay của mẹ Teresa mà bạn nên biết 2
Những câu nói hay về tình yêu và cuộc sống của mẹ Teresa
 1. I have found the paradox, that if you love until it hurts, there can be no more hurt, only more love.
  Tạm dịch: Tôi tìm ra một nghịch lý, rằng nếu bạn yêu sâu sắc tới mức đau đớn, sẽ chẳng thể có thêm đau đớn nữa, chỉ có càng thêm yêu
 2. Be faithful in small things because it is in them that your strength lies
  Tạm dịch: Hãy tận tâm với những điều nhỏ nhặt, bởi điểm mạnh của bạn nằm ở đó.
 3. Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin.
  Tạm dịch: Ngày hôm qua đã đi rồi. Ngày mai còn chưa tới. Chúng ta chỉ có hôm nay. Hãy bắt đầu thôi.
 4. I can do things you cannot, you can do things I cannot; together we can do great things.
  Tạm dịch: Tôi có thể làm điều bạn không thể, bạn có thể làm điều tôi không thể; cùng nhau, chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao.
 5. What can you do to promote world peace? Go home and love your family.
  Tạm dịch: Bạn có thể làm gì để xây dựng hòa bình Thế giới? Hãy về nhà và yêu thương gia đình của mình.
 6. Love begins at home; love lives in homes, and that is why there is so much suffering and so much unhappiness in the world today…Everybody today seems to be in such a terrible rush, anxious for greater developments and greater riches and so on, so that children have very little time for their parents. Parents have very little time for each other, and in the home begins the disruption of the peace of the world.
  Tạm dịch: Tình yêu bắt đầu ở nhà; tình yêu sống trong nhà và đó là vì sao thế giới hôm nay lại nhiều khổ đau và bất hạnh đến như thế… Con người ngày nay dường như ai cũng quá vội vã, lo lắng muốn đạt được những bước tiến xa hơn và của cải nhiều hơn, và đại loại như thế, đến nỗi con cái có quá ít thời gian với cha mẹ mình. Cha mẹ chúng có quá ít thời gian dành cho nhau, và hòa bình thế giới bắt đầu bị chia cắt từ nơi mái ấm gia đình.
 7. If you judge people, you have no time to love them.
  Tạm dịch: Nếu bạn phán xét người khác, bạn chẳng còn thời gian để yêu thương họ nữa.
 8. We think sometimes that poverty is only being hungry, naked and homeless. The poverty of being unwanted, unloved and uncared for is the greatest poverty. We must start in our own homes to remedy this kind of poverty.
  Tạm dịch: Đôi khi chúng ta nghĩ nghèo khó chỉ là đói khát, thiếu mặc và vô gia cư. Sự nghèo khó bởi không đạt được mong muốn, không được yêu thương và không được quan tâm mới là sự nghèo khó lớn nhất. Chúng ta phải bắt đầu từ mái ấm của chính mình để cứu chữa loại nghèo khó này.
 9. The most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved.
  Tạm dịch: Sự nghèo khó khốn cùng nhất là nỗi cô đơn và cảm giác không được yêu thương.
 10. Do not think that love, in order to be genuine, has to be extraordinary. What we need is to love without getting tired.
  Tạm dịch: Đừng nghĩ rằng phải thật phi thường để có thể yêu chân thật. Điều chúng ta cần là yêu không mỏi mệt.
 11. Joy is prayer; joy is strength: joy is love; joy is a net of love by which you can catch souls.
  Tạm dịch: Niềm vui là sự cầu nguyện; niềm vui là sức mạnh: niềm vui là tình yêu; niềm vui là một lưới tình yêu mà với nó bạn có thể bắt được những linh hồn.
 12. If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other.
  Tạm dịch: Nếu chúng ta không có bình yên là do chúng ta đã quên mất mình thuộc về nhau.
 13. Love begins at home, and it is not how much we do... but how much love we put in that action.
  Tạm dịch: Tình yêu bắt đầu từ gia đình, và không phải là chúng ta làm bao nhiêu ... mà là chúng ta đặt bao nhiêu tình yêu vào hành động đó.
 14. Even the rich are hungry for love, for being cared for, for being wanted, for having someone to call their own.
  Tạm dịch: Ngay cả những người giàu cũng khao khát được yêu, được chăm sóc, được khao khát, được có người gọi là của riêng họ.
 15. Love is a fruit in season at all times, and within reach of every hand.
  Tạm dịch: Tình yêu là loại quả của cả bốn mùa, và nằm trong tầm với của mọi bàn tay.
 16. Love begins by taking care of the closest ones - the ones at home.
  Tạm dịch: Tình yêu bắt đầu bằng việc chăm sóc những người thân nhất - những người thân ở nhà.

3. Những câu nói hay của mẹ Teresa về việc cho đi 

Không gì đẹp đẽ hơn sự vị tha, lòng nhân ái và biết cho đi, mẹ Teresa là một người có tấm lòng nhân hậu luôn giúp đỡ người khác. Để năng lượng tích cực này đến với mọi người, chúng ta sẽ cùng đọc qua những câu nói hay của mẹ Teresa về việc cho đi ngay dưới đây nhé. 

TOP 20+ câu nói hay của mẹ Teresa mà bạn nên biết 3
Những câu nói hay của mẹ Teresa về việc cho đi 
 1. Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love.
  Tạm dịch: Chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, bởi nụ cười là điểm bắt đầu của yêu thương.
 2. It’s not how much we give but how much love we put into giving.
  Tạm dịch: Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu sự yêu thương để cho đi.
 3. Spread love everywhere you go: first of all in your own home. Give love to your children, to your wife or husband, to a next door neighbor… Let no one ever come to you without leaving better and happier. Be the living expression of God’s kindness; kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile, kindness in your warm greeting.
  Tạm dịch: Hãy trao tặng tình yêu thương bất cứ nơi đâu bạn tới: trước tiên trong chính mái ấm của mình. Hãy yêu thương con cái, bạn đời, và cả những người hàng xóm… Đừng để ai tới với bạn mà không rời đi tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Hãy là hiện thân sống động cho lòng nhân ái của Chúa trời bằng cách thể hiện lòng nhân ái trên gương mặt, trong ánh mắt, trong nụ cười và cả trong những lời chào nồng ấm.
 4. Not all of us can do great things. But we can do small things with great love.
  Tạm dịch: Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.
 5. Good works are links that form a chain of love.
  Tạm dịch: Việc tốt là những mắt xích tạo nên sợi xích tình yêu.
 6. We ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean. But the ocean would be less because of that missing drop.
  Tạm dịch: Chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu đi giọt nước ấy.
 7. Kind words can be short and easy to speak but their echoes are truly endless.
  Tạm dịch: Lời tử tế ngắn gọn dễ nói nhưng âm vang của nó thực sự vô tận.
 8. Every time you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a beautiful thing.
  Tạm dịch: Mỗi khi bạn cười với ai đó, đó là một hành động của yêu thương, một món quà, một điều đẹp đẽ.
 9. Let no one ever come to you without leaving better and happier. Be the living expression of God’s kindness: kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile.
  Tạm dịch: Đừng để ai đến với bạn rời đi phải tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Hãy là sự truyền đạt sống động cho lòng nhân từ của Chúa trời: lòng tốt trên gương mặt, lòng tốt trong đôi mắt, và lòng tốt trong nụ cười.
 10. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples.
  Tạm dịch: Một mình tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi có thể ném hòn đá lên mặt nước để tạo nhiều gợn sóng.
 11. If you can’t feed a hundred people, feed just one.
  Tạm dịch: Nếu bạn không thể làm trăm người đỡ đói, thì chỉ cần giúp một người mà thôi.
 12. None of us, including me, ever do great things. But we can all do small things, with great love, and together we can do something wonderful.
  Tạm dịch: Không ai trong chúng ta, kể cả tôi, làm được những điều vĩ đại. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm được những điều nhỏ nhặt, với tình yêu lớn lao, và cùng nhau, chúng ta có thể làm được điều gì đó tuyệt vời.
 13. Spread love everywhere you go. Let no one ever come to you without leaving happier.
  Tạm dịch: Hãy lan tỏa tình yêu thương đến mọi nơi bạn đến. Để không ai đến với bạn mà không hạnh phúc hơn.
 14. We shall never know all the good that a simple smile can do.
  Tạm dịch: Chúng ta sẽ không bao giờ biết được tất cả những điều tốt đẹp mà một nụ cười đơn giản có thể làm được.
 15. If you want a love message to be heard, it has got to be sent out. To keep a lamp burning, we have to keep putting oil in it.
  Tạm dịch: Nếu bạn muốn một thông điệp tình yêu được lắng nghe, nó phải được gửi đi. Để giữ cho một ngọn đèn cháy, chúng ta phải tiếp tục châm dầu vào nó.

Xem thêm: Nhà kinh tế học vĩ đại Adam Smith và những câu nói bất hủ theo thời gian

4. Tác động tích cực đến từ những câu nói hay của mẹ Teresa 

Mặc dù đã xuất hiện từ rất lâu nhưng cho đến hiện tại những câu nói hay của mẹ Teresa vẫn được rất nhiều người trích dẫn. Thậm chí nó còn được xem như một “cuốn sách chỉ đường” giúp người đọc có được động lực và cái nhìn đúng đắn hơn trong cuộc sống.

4.1 Tạo động lực cho người đọc

Với tư cách là một người luôn cho đi cũng như là người sáng lập của một tổ chức từ thiện. Những câu nói hay của mẹ Teresa sẽ là nguồn động lực để bạn vượt qua những lúc khó khăn và muốn từ bỏ. 

Ai cũng biết việc giúp đỡ mọi người nhưng không nhận lại được gì là điều không hề dễ dàng. Vì vậy, dù là ở đâu hay bất kỳ lúc nào bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản thì hãy đọc qua những câu nói của mẹ Teresa vì nó có thể thúc đẩy và làm bạn cảm thấy tốt hơn.

4.2 Truyền tải cảm hứng đến người đọc 

Mẹ Teresa là một người có lòng nhân ái, luôn giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn mà chẳng mong được đền đáp lại. Mẹ Teresa đã dùng cả cuộc đời của mình để mang đến hạnh phúc cho mọi người, đây cũng chính là sự nghiệp mà mẹ Teresa vẫn luôn theo đuổi. 

Cuộc đời của mẹ Teresa chính là tấm gương sáng và truyền tải cảm hứng đến tất cả mọi người. Chúng ta hãy sống và giúp đỡ những người xung quanh một cách tình nguyện mà không mong nhận lại bất kỳ điều gì.

Xem thêm: Tổng hợp những câu nói nổi tiếng của "Bà Đầm Thép" Margaret Thatcher

Những câu nói hay của mẹ Teresa trên đây vừa mang đến cho người nghe năng lượng tích cực vừa là lời nhắc nhở chúng ta nên có lòng nhân ái trong đời sống. Việc mang đến nụ cười và niềm hạnh phúc cho người khác cũng chính là mang lại niềm hạnh phúc cho chính mình.

Sưu tầm
Nguồn ảnh: Internet