Giải thích ý nghĩa tục ngữ ‘Tốt gỗ hơn tốt nước sơn’ là gì?

Tin liên quan