Studio & Bạn - 12/08/2017

Studio & Bạn - 12/08/2017

Phát trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 7 giờ thứ Bảy hàng tuần.