Tiểu phẩm Tiết kiệm Điện - 18/06/2017

Tiểu phẩm Tiết kiệm Điện - 18/06/2017

Phát trong chương trình Sài Gòn buổi chiều trên sóng FM 99.9 MHz vào lúc 18 giờ Chủ nhật hàng tuần.