Sakura, Eunchae (LE SSERAFIM) và Miyeon ((G)I-DLE) cạnh tranh nhan sắc trên tạp chí Allure tháng 12

Tin liên quan