Chuyển đất trồng cây thành đất ở được không?

Chuyển đất trồng cây thành đất ở được không?

(VOH) - Đọc giả tên Đức, ở Biên Hòa gửi mail xin tư vấn về việc chuyển đổi đất trồng cây ăn trái thành đất ở được không và mức thuế nộp là bao nhiêu ?

XIn trích đăng thư của anh Mai Văn Đức:

Tôi tên Mai Văn Đức ngụ tại Biên Hòa Đồng Nai. Kính đơn đến luật sư xin được giải đáp trường hợp của tôi như sau:

Năm 1990, gia đình tôi sanh nhượng được một thửa đất trồng cây ăn trái với diện tích 734 m2

Năm 2000, tôi có làm căn nhà cấp 4 khoảng 150 m2

Năm 2006, tôi được nhà nước cấp giấy Chúng nhận quyền sử dụng đất cho 634 m2 đất này. 

Từ 1992 đến 2011 tôi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nhà đất cho tổng diện tích đất trên. 

Từ năm 2011 đến nay tôi nộp thuế phi nông nghiệp trên 150 m2 đất làm nhà với tỉ lệ 0.15%.

Vậy nay tôi xin chuyển mục đích sử dụng 150 m2 đất đó sang đất ở được hay không thủ tục như thế  nào và tỉ lệ nộp thuế là bao nhiêu %.

Luật sư Vũ Mạnh Hòa tư vấn:

Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định về Chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Như vậy trường hợp của anh là chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của bạn được thực hiện như sau:

+ Hồ sơ bao gồm: Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Ủy ban nhân dân xã (UBND xã chuyển lên cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) hoặc nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các quận huyện.

+ Thời hạn và trình tự giải quyết: Trong thời hạn không quá bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra tờ khai đăng ký, chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chỉnh lý và chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý đến nơi đã nhận hồ sơ để trả lại người đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.

+ Về nghĩa vụ tài chính: Theo quy định của pháp luật, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của bạn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất.

Vấn đề tài chính còn tùy thuộc quy định của từng địa phương về từng vị trí. Mức phí chuyển đổi bạn có thể tham khảo tại phòng địa chính, Phòng tài nguyên và môi trường cấp quận huyện.

Đọc giả có nhu cầu tư vấn xin gửi thư về địa chỉ tuvanonline.voh@gmail.com

BT (tuvanonline.voh@gmail.com)