Xin chào tuổi thơ - 25/04/2017

14:45 - 05/05/2017

(VOH) - Chương trình phát lúc 19h00 - ngày thứ Ba (kênh FM 99.9MHz) giới thiệu các tác giả, tác phẩm nhạc thiếu nhi.

Xin chào tuổi thơ - 02/05/2017

14:45 - 05/05/2017

(VOH) - Chương trình phát lúc 19h00 - ngày thứ Ba (kênh FM 99.9MHz) giới thiệu các tác giả, tác phẩm nhạc thiếu nhi.

Thi ca điểm hẹn 28/04/2017

14:45 - 05/05/2017

(VOH) - Giới thiệu tác giả, tác phẩm thơ. Phát lúc 23h00 đêm thứ Sáu hàng tuần trên kênh AM 610KHz. Phát lại vào lúc 23h00 thứ Bảy (kênh FM 99.9MHz).

Xin chào tuổi thơ - 18/04/2017

14:42 - 05/05/2017

(VOH) - Chương trình phát lúc 19h00 - ngày thứ Ba (kênh FM 99.9MHz) giới thiệu các tác giả, tác phẩm nhạc thiếu nhi.

Niềm tin sáng mãi - 03/04/2017

09:44 - 18/04/2017

(VOH) - Phát sóng vào lúc 14h15, thứ Hai trên sóng FM 99.9 MHz.

Niềm tin sáng mãi - 10/04/2017

09:44 - 18/04/2017

(VOH) - Phát sóng vào lúc 14h15, thứ Hai trên sóng FM 99.9 MHz.

Niềm tin sáng mãi - 17/04/2017

09:44 - 18/04/2017

(VOH) - Phát sóng vào lúc 14h15, thứ Hai trên sóng FM 99.9 MHz.

Thi ca điểm hẹn - 14/04/2017

09:44 - 18/04/2017

(VOH) - Giới thiệu tác giả, tác phẩm thơ. Phát lúc 23h00 đêm thứ Sáu hàng tuần trên kênh AM 610KHz. Phát lại vào lúc 23h00 thứ Bảy (kênh FM 99.9MHz).

Xin chào tuổi thơ - 11/04/2017

09:44 - 18/04/2017

(VOH) - Chương trình phát lúc 19h00 - ngày thứ Ba (kênh FM 99.9MHz) giới thiệu các tác giả, tác phẩm nhạc thiếu nhi.

Xin chào tuổi thơ - 04/04/2017

14:29 - 10/04/2017

(VOH) - Chương trình phát lúc 19h00 - ngày thứ Ba (kênh FM 99.9MHz) giới thiệu các tác giả, tác phẩm nhạc thiếu nhi.