028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Công nghệ

Cách sử dụng hàm cắt chuỗi trong Excel

Trong Excel thỉnh thoảng bạn phải thực hiện thao tác cắt chuỗi văn bản trong cùng một ô sang một ô khác. Để hoàn tất công việc này bạn cần sử dụng các hàm cắt chuỗi hỗ trợ đó là hàm Left, Right, Mid.

Các hàm cắt chuỗi trong excel

Trong excel, ngoài việc kết hợp các chuỗi riêng lẻ với nhau thì chúng ta cũng được trang bị cách để cắt chuỗi ra thành các chuỗi nhỏ hơn. Có các hàm cắt chuỗi trong excel như sau:

 • Hàm left: Dùng để cắt và lấy phần bên trái của một chuỗi ký tự.
 • Hàm right: Dùng để cắt và lấy phần bên phải của một chuỗi ký tự.
 • Hàm mid: Dùng để cắt và lấy phần giữa của một chuỗi ký tự.

Cách dùng hàm left

Hàm Left là một trong những hàm cơ bản dùng để cắt chuỗi trong excel.

 1. Chức năng của hàm Left trong Excel:

Hàm Left dùng để lấy ra n ký tự từ bên trái của một chuỗi ký tự (text).

 1. Cú pháp của hàm Left trong Excel

LEFT(Chuỗi ,[Số ký tự])

Trong đó:

 • Chuỗi: là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần lấy ra.
 • Số ký tự: là số lượng ký tự muốn lấy ra từ bên trái của chuỗi ký tự có sẵn.

Ghi chú:

 • Nếu số ký tự lấy ra lớn hơn độ dài của của chuỗi ký tự thì hàm Left() sẽ trả về toàn bộ chuỗi ký tự đó
 • Nếu số ký tự lấy ra bỏ trống thì nó được gán giá trị mặc định là 1.
 • Số ký tự lấy ra phải lớn hơn hoặc bằng không.
 1. Ví dụ về hàm Left trong Excel:
 • Ví dụ: Tìm mã khu vực của thí sinh theo bảng dữ liệu bên dưới:

voh.com.vn-ham-cat-chuoi-trong-excel-1

Công thức: =LEFT(B4,3)

 • B4: Chính là mã khách (Chuỗi chứa ký tự cần lấy)
 • 3: Là số lượng ký tự cần lấy
 • Ta được kết quả ở cột E

Cách dùng hàm right

Tương tự như hàm left, hàm right là một hàm cắt chuỗi ký tự cơ bản trong excel. Tuy nhiên, hàm right là một hàm ngược lại so với hàm left.

 1. Chức năng của hàm Right trong Excel:

Hàm Right trong excel là hàm dùng để lấy ra n ký tự từ bên phải chuỗi ký tự (text).

 1. Cú pháp của hàm Right trong Excel:

RIGHT (Chuỗi, [Số ký tự])

Trong đó:

 • Chuỗi: là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần lấy ra.
 • Số ký tự: là số lượng ký tự muốn lấy ra từ bên phải của chuỗi ký tự đã cho sẵn.

Ghi chú:

 • Nếu số ký tự lấy ra lớn hơn độ dài của chuỗi ký tự thì hàm Right sẽ trả về kết quả là toàn bộ chuỗi ký tự.
 • Nếu số ký tự lấy ra bỏ trống thì nó được gán giá trị mặc định là 1.
 • Số ký tự lấy ra phải lớn hơn hoặc bằng không.
 1. Ví dụ về hàm Right trong Excel:
 • Ví dụ: Tìm Số hiệu là 3 số cuối mã nhân viên theo dữ liệu trong bảng sau

voh.com.vn-ham-cat-chuoi-trong-excel-2

Công thức = RIGHT (A5,3)

 • Ta được kết quả ở cột C.

Cách dùng hàm mid 

Bên cạnh 2 hàm left và hàm right dùng để cắt chuỗi ký tự từ phía bên trái hay bên phải, hàm mid cũng là một hàm căn bản nhất và tiện dụng trong các hàm cắt chuỗi trong excel.

 1.  Chức năng của hàm Mid trong Excel:

Hàm Mid trong Excel là hàm dùng để lấy ra n ký tự của chuỗi ký tự (Text cho sẵn, ngay từ vị trí bắt đầu được chỉ định.

 1.  Cú pháp của hàm Mid trong Excel:

MID(Chuỗi ,Vị trí bắt đầu, [Số ký tự])

Trong đó:

 • Chuỗi: là chuỗi ký tự có chứa các ký tự cần lấy ra.
 • Vị trí bắt đầu: là vị trí bắt đầu để lấy n ký tự từ trong chuỗi ký tự đã cho sẵn.
 • Số ký tự: là số lượng ký tự muốn lấy ra từ ngay vị trí bắt đầu của chuỗi ký tự đã cho.

Ghi chú:

 • Nếu vị trí bắt đầu lớn hơn độ dài chuỗi ký tự, thì hàm Mid trả về "" (văn bản trống).
 • Nếu vị trí bắt đầu nhỏ hơn 1 thì hàm Mid trả về giá trị lỗi #VALUE! .
 • Nếu số ký tự là số âm thì hàm Mid trả về giá trị lỗi #VALUE! .
 • Nếu vị trí bắt đầu nhỏ hơn độ dài chuỗi ký tự, nhưng vị trí bắt đầu cộng với số ký tự vượt quá độ dài văn bản, thì hàm Mid trả về các ký tự đến cuối của chuỗi ký tự.
 1.  Ví dụ về hàm Mid trong Excel:
 • Ví dụ: lấy ra 1 ký tự, bắt đầu từ vị trí số 4 trong các ô thuộc cột Mã hộ trong bảng số liệu dưới đây:

voh.com.vn-ham-cat-chuoi-trong-excel-3

Công thức: =MID(C4;4;1)

 • Ta được kết quả ở cột F

Bạn cần tìm thêm những bài hướng dẫn cách sử dụng Excel và Word có thể truy cập website VOH nhé!

Cách khóa và mở khóa ô trong Excel một cách nhanh chóng: Khóa và mở ô trong Excel là một thao tác thường xuyên được sử dụng khi chúng ta chia sẻ dữ liệu.
Hướng dẫn cách sử dụng hàm Hlookup trong excel chuẩn nhất: Hàm Hlookup là hàm thường xuyên được sử dụng phổ biến trong excel. Tuy nhiên, khi ứng dụng trong thực tế thì một số người dùng lại nhầm lẫn trong cách sử dụng.