Bộ tiêu chí an toàn trường học tại TPHCM

(VOH) - TPHCM vừa chính thức ban hành Bộ tiêu chí an toàn trường học mới.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vừa có quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm ngoại ngữ, tin học, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn TPHCM. Xem chi tiết Bộ tiêu chí tại đây.

Như vậy sau nhiều lần điều chỉnh, tiếp thu góp ý, Bộ tiêu chí đã được ban hành với 10 tiêu chí thành phần như: 100% giáo viên, nhân viên của trường phải có mã QR xanh thể hiện lịch sử tiêm chủng; số lượng trẻ em, học sinh, học viên tập trung tối đa trong một thời điểm tại cơ sở giáo dục; tỷ lệ vòi rửa tay trên nhóm 10 người ở mầm non hoặc trên 30 người đối với cơ sở giáo dục phổ thông; học sinh, giáo viên... đeo khẩu trang khi làm việc tại cơ sở; học sinh giáo viên được kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế, phân luồng 1 chiều khi vào trường ra lớp; phòng học được thông khí tốt; thành lập tổ an toàn Covid-19; tổ chức hoạt động căng tin, xe đưa rước đảm bảo phòng chống dịch bệnh đúng quy định; tổ chức hoạt động nội trú đối với cơ sở giáo dục phổ thông hoặc tổ chức hoạt động sau 16h30 đối với cơ sở giáo dục mầm non... 

an toàn trường học, covid-19
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vừa có quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với các trường học (Ảnh: Kim Linh)

Đặc biệt, khác với các dự thảo trước đây, Bộ tiêu chí được ban hành chính thức quy định tiêu chí số nhóm, lớp và số học sinh, trẻ mầm non trong mỗi lớp sẽ theo số lượng quy định của ngành y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo. Nếu đảm bảo số lượng theo quy định sẽ được chấm đạt, ngược lại vượt quá số lượng theo quy định không đạt.

Ở mỗi tiêu chí, các trường được chấm điểm đạt hoặc không đạt. Theo đánh giá này các cơ sở giáo dục đạt từ 8-10 tiêu chí: Mức độ an toàn cao (cơ sở giáo dục được tổ chức dạy học).

Đạt 6-7 tiêu chí: Mức độ an toàn (cơ sở giáo dục được tổ chức hoạt động dạy học, trong vòng 48 giờ phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 8 tiêu chí thành phần)

Đạt dưới 6 tiêu chí thành phần: Chưa đảm bảo an toàn (cơ sở giáo dục chưa được tổ chức hoạt động giáo dục, phải khắc phục các tiêu chí thành phần không đạt để đạt ít nhất 6 tiêu chí thành phần mới được tổ chức dạy học).

Các trường sẽ dựa vào Bộ tiêu chí này để đánh giá xem có đủ điều kiện mở cửa không. Quyết định này sẽ thay thế quyết định số 1371 ngày 23/4/2020 ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trường học giai đoạn trước của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Tin liên quan