Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quy tắc và cách phát âm đuôi '-ed'; '-s'/ '-es' dễ nhớ nhất

  (VOH) - Bạn ngại giao tiếp với người nước ngoài vì phát âm kém? Đừng lo, VOH sẽ giúp bạn lấy lại tự tin bằng cách phát âm '-ed'; '-s'/ '-es' thật chính xác.

  Bạn thường đọc walked là walk-kid hay stopped là stop-pid? Cả hai cách đọc này đều không chính xác trong phát âm tiếng Anh. Việc phát âm đúng luôn được xem 'điều kiện tiên quyết' và trong đó cách phát âm đuôi đóng vai trò rất quan trọng. Nó giúp người đối diện biết và phân biệt chính xác từ mà chúng ta muốn nói. Vì vậy hôm nay, để tránh việc đọc sai hãy cùng VOH khám phá các quy tắc phát âm giúp bạn đọc đuôi ED và S/ES trong tiếng Anh thật chuẩn nhé!

  1. Cách phát âm đuôi -ed

  Đuôi -ed có ba cách phát âm: /d/, /t//ɪd/

  /d/  

  Sau các phụ âm hữu thanh (voiced consonants): /b/, /g/, /m/, /n/, /l/, /v/, /z/, /ð/, /ŋ/, /ʒ/, /dʒ/ và tất cả các nguyên âm (vowels: a, e, i, o, u)

  EX

  Từ

  Phát âm

  Dịch nghĩa

  tried

  /traɪd/

  thử; cố gắng

  cleaned

  /kliːnd/

  lau chùi, rửa sạch

  robbed

  /rɒbd/

  cướp đoạt, lấy trộm

  clothed

  /kləʊðd/

  mặc quần áo cho; che phủ

  failed

  /feɪld/

  thất bại; quên

  played

  /pleɪd/

  chơi, nô đùa

  saved

  /seɪvd/

  cứu nguy; để dành

  used

  /juːzd/

  dùng cái gì cho một mục đích

  Các trường hợp ngoại lệ

  Advised /ədvaɪzd/: khuyên
  Amused /əmjuːzd/: vui
  Closed /kləʊzd/: đóng
  Composed /kəmpəʊzd/: soạn
  Excused /ɪkskjuːzd/: xin lỗi
  Pleased /pliːzd/: làm ơn
  Ploughed /plaʊd/: cày
  Raised /reɪzd/: chăn nuôi
  Supposed /səpəʊzd/: cho rằng
  Weighed /weɪd/: cân nặng

  /t/ 

  Sau các phụ âm vô thanh (unvoiced consonants): /p/, /f/, /k/, /s/, /ʃ/, /ʧ/, /θ/

  EX:

  Từ

  Phát âm

  Dịch nghĩa

  stopped

  /stɒpt/

  ngừng, ngăn chặn

  passed

  /pɑːst/

  đi qua, trải qua

  laughed

   /lɑːft/

  cười

  looked

  /lʊkt/

  nhìn; xem; ngó; để ý; chú ý

  watched

  /wɒtʃt/

  nhìn, theo dõi; bảo vệ; xem

  finished

   /fɪn.ɪʃt/

  hoàn thành, kết thúc

  Các trường hợp ngoại lệ

  Coughed /kɒft/: ho
  Laughed /lɑːft/: cười

  /ɪd/

  Sau /d//t/

  EX:

  Từ

  Phát âm

  Dịch nghĩa

  ended

  /endɪd/

  kết thúc, chấm dứt

  started

  /stɑːtɪd/

  bắt đầu; gây, nêu ra

  decided

  /dɪsaɪdɪd/

  giải quyết; quyết định

  invited

  /ɪnvaɪtɪd/

   mời

  Các trường hợp ngoại lệ

  Naked /neɪkɪd/: trần trụi
  Sacred /seɪkrɪd/: thần thánh
  Wicked /wɪkɪd/: độc ác
  Hatred /heɪtrɪd/: lòng căm thù

  1. Cách phát âm đuôi -s/ -es

  Đuôi -s/ -es có 3 cách phát âm: /s/, /ɪz/, /z/

  /s/

  Sau các phụ âm vô thanh (unvoiced consonants): /t/, /p/, /k/

  EX:

  Từ

  Phát âm

  Dịch nghĩa

  stops

   /stɒps/

  ngừng, ngăn chặn

  sits

   /sɪts/

  ngồi, là thí sinh của một kỳ thi

  takes

   /teɪks/

  cầm, nắm, giữ, lấy

  gets

  /ɡets/

   lấy được; nhận được; tìm ra

  looks

  /lʊks/

  nhìn; xem; ngó; để ý; chú ýz

  ropes

  /rəʊps/

  trói (cột, buộc) bằng dây thừng

  cliffs (danh từ)

  /klɪfs/

  vách đá (nhô ra biển)

   beliefs (danh từ)

   /bɪˈliːfs/

  lòng tin, đức tin; sự tin tưởng

  months (danh từ)

  /mʌnθs/

  tháng

  tablecloths (danh từ)

   /teɪbəlklɒθs/

  Khăn trải bàn

  Các trường hợp ngoại lệ

  Aches /eɪks/: đau nhức
  Earaches /ɪəreɪks/ : đau tai
  Headaches /hedeɪks/: đau đầu
  Athletics /æθletɪks/: điền kinh
  Mathematics /mæθmætɪks/: toán học
  Physics /fɪzɪks/: vật lý học
  Mechanics /məkænɪks/: cơ khí học
  Coughs /kɒfs/: ho
  Laughs /lɑːfs/: cười

  /z/

  Sau các phụ âm hữu thanh (voiced consonants): /b/, /d/, /g/, /m/, /n/, /l/, /v/, /ð/, /ŋ/ và các nguyên âm (vowels)

  EX:

  Từ

  Phát âm

  Dịch nghĩa

  hides

  /haɪdz/

  trốn, che đậy; giữ kín (một điều gì)

  knows

  /nəʊz/

  biết; hiểu biết

  sees

  /siːz/

  nhìn thấy, xem xét, nhận ra, trải qua

  sings

   /sɪŋz/

  hát, ca ngợi

  robs

   /rɒbz/

  cướp đoạt, lấy trộm

  saves

  /seɪvz/

  cứu nguy; để dành

  travels

  /trævəlz/

  đi du lịch, di chuyển

  Các trường hợp ngoại lệ

  Pierrots /peərɒz/: hề kịch câm

  /ɪz/

  Sau các âm xuýt (sibilant sounds): /s/, /z/, /ʃ/, /ʧ/, /ʒ/ /dʒ/ (thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)

  EX

  Từ

  Phát âm

  Dịch nghĩa

  watches

  /wɒtʃɪz/

  nhìn, theo dõi; bảo vệ; xem

  washes

  /wɒʃɪz/

  rửa, giặt, chảy

  buzzes

   /bʌzɪz/

  rì rầm, lan truyền (tin đồn)

  loses

  /luːzɪz/

  mất; thất lạc; bỏ lỡ; thua

  kisses

   /kɪsɪz/

  hôn

  edges

  /edʒɪz/

  mài sắc, giũa sắc

   

  Cách dùng Few, A Few, Little, A Little đơn giản nhất: Few, A Few, Little, A Little là những từ chỉ lượng thông dụng trong học tiếng Anh nhưng chúng ta rất hay nhầm lẫn giữa chúng. Vì vậy, bài học này sẽ giải quyết vấn đề đó giúp các bạn.
  Cách phân biệt Some và Any trong tiếng Anh 'chuẩn nhất': 'Some' và 'Any' là những từ chỉ lượng thông dụng trong học tiếng Anh nhưng chúng ta rất hay nhầm lẫn giữa chúng. Bài viết này sẽ giải quyết vấn đề đó giúp các bạn.

  Trân Dương (Tổng hợp)