028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 8 - Quận 6 và huyện Bình Chánh: Tăng Phước Lộc

Ông TĂNG PHƯỚC LỘC được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 8, Quận 6 và huyện Bình Chánh.

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ông TĂNG PHƯỚC LỘC  - Phó Trưởng ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh  - Cử nhân Kinh tế học, Cử nhân Luật học  - Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 6 nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ông TĂNG PHƯỚC LỘC

- Phó Trưởng ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh

- Cử nhân Kinh tế học, Cử nhân Luật học

- Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 6 nhiệm kỳ 2004 - 2009

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Bầu cử ngày 23 tháng 5 năm 2021

Đơn vị bầu cử số: 8 - Quận 6 và huyện Bình Chánh

TĂNG PHƯỚC LỘC, sinh ngày 16 tháng 02 năm 1972. Quê quán: Xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Hiện cư trú tại: Số 207, lô A2, Chung cư C Bình Tiên, Phường 4, Quận 6.

Quá trình công tác của Ông như sau:

  • Từ tháng 10 năm 1994 đến tháng 9 năm 1995: Chuyên viên, Ban Tổ chức Chính quyền Thành phố (nay là Sở Nội vụ Thành phố).
  • Từ tháng 9 năm 1995 đến tháng 02 năm 2004: công tác tại Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 6, lần lượt giữ chức vụ Chuyên viên Nghiên cứu - Tổng hợp (9/1995 - 10/2000); Phó Chánh Văn phòng (10/2000 - 12/2002); Chánh Văn phòng (12/2002 - 02/2004). Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 14 tháng 01 năm 2000.
  • Từ tháng 02 năm 2004 đến tháng 4 năm 2008: Phó Bí thư Đảng ủy, quyền Chủ tịch - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 1, Quận 6; Quận ủy viên Quận ủy Quận 6 khóa VIII nhiệm kỳ 2000 - 2005 (9/2004 - 4/2005); Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 6 nhiệm kỳ 2004 - 2009; Đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 1, Quận 6 nhiệm kỳ 2004 - 2009; Quận ủy viên Quận ủy Quận 6 khóa IX nhiệm kỳ 2005 - 2010, Bí thư Đảng ủy Phường 13, Quận 6 (4/2005 - 4/2008).
  • Từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 11 năm 2009: Chuyên viên, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Thành phố.
  • Từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 02 năm 2021: công tác tại Văn phòng Thành ủy, giữ các chức vụ Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu - Tổng hợp (11/2009 - 10/2013); Trưởng Phòng Nghiên cứu - Tổng hợp (10/2013 – 12/2014); Phó Chánh Văn phòng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy (12/2014 - 02/2021).
  • Từ tháng 02 năm 2021 đến nay: Phó Trưởng ban Dân tộc Thành phố.

Ông đã được tặng thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố (năm 2013), Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố (năm 2014), Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2017).

Ông TĂNG PHƯỚC LỘC được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026), đơn vị bầu cử số: 8, Quận 6 và huyện Bình Chánh.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH KHÓA XV TĂNG PHƯỚC LỘC

Tôi vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nếu được cử tri tín nhiệm, lựa chọn làm Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tập trung thực hiện chương trình hành động với các nội dung sau:

1. Luôn trung thành với Tổ quốc, Nhân dân. Bản thân phấn đấu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Giữ mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó, gần gũi với Nhân dân; dành thời gian đi thực tế cơ sở, lắng nghe, tìm hiểu, nắm bắt, chuyển tải kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh trung thực và chủ động nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, chính quyền các cấp xem xét, có giải pháp giải quyết hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, chuyển đơn thư kịp thời đến cơ quan chức năng giải quyết; kiên trì theo dõi và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật.

2. Với vai trò là Đại biểu của Nhân dân, tôi sẽ làm hết sức mình để góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; dành nhiều tâm sức tham gia cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố nghiên cứu, khảo sát thực tế tình hình kinh tế - xã hội Thành phố, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, chính quyền các cấp quan tâm có giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, giải quyết những vấn đề bức xúc cử tri thành phố quan tâm như: phát triển sản xuất - kinh doanh, tinh gọn thủ tục hành chính, chính sách thuế hợp lý; vấn đề đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (nhất là vấn đề giao thông), quan tâm di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh rạch, cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới chung cư cũ, hư hỏng nặng, vấn đề ngập nước, ô nhiễm môi trường; giải quyết việc làm, chính sách an sinh xã hội, vấn đề xây dựng gia đình hạnh phúc, có chính sách cải thiện chất lượng cuộc sống, mang lại hạnh phúc cho gia đình, đóng góp vào sự ổn định và phát triển bền vững của Thành phố.

3. Với vị trí công tác hiện nay, tôi sẽ chủ động phối hợp sở, ban, ngành và quận, huyện thực hiện các chính sách đặc thù dành cho đồng bào dân tộc và tham mưu đề xuất chính sách mới phù hợp với đặc điểm, tình hình Thành phố và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới, phấn đấu góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển.

Được sự tín nhiệm của cử tri, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, cần mẫn, tận tụy, sáng tạo, chủ động, xây dựng cách thức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội, đáp lại sự mong mỏi, tin cậy mà cử tri đã giao phó./.

ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2021 - 2026