Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024

Hướng dẫn sử dụng hàm AND trong Excel

( VOH ) - Hướng dẫn sử dụng hàm AND trong excel bằng công thức cụ thể, ví dụ chi tiết và dễ hiểu nhất.

Đối với những người thường xuyên sử dụng excel thì việc  tìm hiểm và thao tác thuần thuật các hàm trong excel là việc cần thiết. Hàm AND trong excel có vai trò như thế nào và đảm nhận những chức năng chính gì giúp cho người sử dụng.

voh.com.vn-ham-and-1

Hàm AND trong excel

Trên thực tế, Hàm AND trong excel là hàm sẽ trả về kết quả là TRUE nếu tất cả các đối số của hàm định trị là TRUE tương tự hàm AND cũng sẽ trả về kết quả là FALSE nếu có ít nhất một đối số của hàm định trị là FALSE.

Chính vì đặc điểm trên và hàm AND ít được dùng độc lập mà thường dùng để mở rộng tính hữu dụng của các hàm thực hiện các kiểm nghiệm logic trong excel. Trên thực tế hàm AND có tối đa 256 đối số phải là các giá trị logic hay các mảng hoặc tham chiếu chứa các giá trị logic. Hầu hết các giá trị này sẽ bị bỏ qua nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc ô rỗng.

Cách dùng hàm AND trong excel

Cú pháp hàm AND trong excel được hiển thị như sau:

= And (logical 1, logical 2, ….)

 Tong đó: Logical 1, 2,là các đối số.

Sau khi thực hiện hàm AND ở trên, kết quả trả về sẽ là:

True: Nếu tất cả đối số đều đúng

False: Nếu một trong các đối số bị sai

Ví dụ cho hàm AND trong excel

voh.com.vn-ham-and-2

Ví dụ:  Cột kết quả =AND(D5="Nguyên", E5="Kế Hoạch") vì biểu thức đúng nên được trả về TRUE

voh.com.vn-ham-and-3

Ví dụ: sử dụng hàm AND kết hợp hàm IF

Nếu bạn được giao cho phần việc là đánh giá kết quả cho từng học sinh cho bộ môn thể dục đều lớn hơn hoặc =5 thì kết quả là ĐẠT, nếu có một trong các bộ môn của thể dục <5 thì kết quả là KHÔNG ĐẠT.

voh.com.vn-ham-and-4

Trước tiên bạn nhập công thức như sau:

=IF(AND(D7>=5;E7>=5;F7>=5;G7>=5;H7>=5);"ĐẠT";"KHÔNG ĐẠT")

voh.com.vn-ham-and-5

Sau đó nếu thấy hàm AND trả về giá trị TRUE thì hàm IF sẽ trả về kết quả là ĐẠT, tương tự nếu hàm AND trả về giá trị FALSE thì hàm IF sẽ trả về kết quả là KHÔNG ĐẠT.

Ngoài ra, nếu hàm AND trả về điểm cho chạy ngắn, chạy bền, cầu lông và nhảy cao đều lớn hơn hoặc bằng 5 thì hàm AND trả về giá trị TRUE, nếu có bất kỳ một môn nào <5 thì hàm AND sẽ trả về giá trị FALSE.

voh.com.vn-ham-and-6

Từ kết quả của công thức trên bạn cứ copy xuống các ô còn lại bạn sẽ có kết quả cho tất cả cột cần tìm.

Hàm AND trong excel khá đơn giản xong trong công thức lẫn cách thao tác song còn được ứng dụng rất lớn trong tính toán. Do đó bạn có thể sử dụng hàm này để kiểm nghiệm logic các phép tính toán, thống kê hiệu quả trên bảng tính excel

Bạn có thể tìm đọc hoặc cập nhật các tin tức mới nhất cho  tất cả các lĩnh vực trong đời sống tại trang https://voh.com.vn/

Snapshot là gì? Những lợi ích có được khi dùng snapshot: Snapshot có thể là hành động chụp ảnh nhanh ko căn chỉnh, nhưng trong công nghệ thông tin nó có nghĩa là tạo ra 1 bản sao tại 1 thời điểm bất kỳ.
Tag là gì? Vai trò của tag trên Internet: Tag trên facebook rất phổ biến nhưng vẫn còn một số người chưa biết cách thực hiện tag. Hướng dẫn cụ thể ngay dưới đây.