Thai nhi 15 tuần tuổi: Bé cảm nhận được ánh sáng, diện mạo tiếp tục phát triển

Tin liên quan