028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Học tiếng Anh

Bài tập thực hành cấu trúc 'Would rather' (Có đáp án)

(VOH) - Học ngữ pháp tiếng Anh xong rồi thì phải áp dụng một chút chứ nhỉ? Các bài tập sau đây sẽ giúp bạn ôn lại kiến thức thật hiệu quả.

Học mà không đi đôi với hành thì sẽ nhanh chóng quên kiến thức mất thôi. Để giúp bạn củng cố ngữ pháp ‘Would rather’ đã học, hãy cùng VOH English luyện tập lại cấu trúc này và sau đó cùng xem đáp án để rút kinh nghiệm sử dụng ‘Would rather’  sao cho thật chuẩn xác nào!

A. BÀI TẬP

Bài 1: Hoàn thành các câu dưới đây với các gợi ý cho sẵn

be an engineer
study Chinese
not go out
stay home
lie on the beach
not tell you
go to an opera
go out with their friends … stay home with their parents
 1. I went to the movies last night. I prefer opera to movies. I would rather ______________.
 2. I studied French when I was in high school only because my parents wanted me to.
  I would rather ______________.
 3. Jack’s parents want him to become a doctor, but he’d rather ______________.
 4. I know you want to know, but I’d rather ______________. I told Marge that I’d keep it a secret.
 5. Sometimes teenagers would rather ______________ than ______________.
 6. I would rather ______________ right after dinner at the restaurant last night, but my friends insisted on going to the cinema.
 7. Tonight, I’d really rather ______________. I want to get a good night’s sleep for the first time all week
 8. I don’t want to do anything energetic. I’d rather______________.

Bài 2: Chọn đáp án đúng

        1.  John would rather ______________ free tomorrow.

 1.  is
 2. was
 3. be
 4. will be

2.  I would rather he ______________ her to his birthday party last Sunday.

 1. have invited
 2. had invited
 3. invited
 4. would invite

3.  I’d rather you ______________ me now.

 1. had paid
 2. is paying
 3. paid
 4. pay

4.  Peter would rather ______________ on a mattress than on the floor.

 1. to sleep
 2. sleeping
 3. sleep
 4. have slept

5.  Did you go to the concert last night? ~ Yes, but I’d rather ______________ to the concert.

 1. not go
 2. haven’t gone
 3. not have gone
 4. not had gone

B. ĐÁP ÁN

Bài 1: Hoàn thành các câu dưới đây với các gợi ý cho sẵn

be an engineer
study Chinese
not go out
stay home
lie on the beach
not tell you
go to an opera
go out with their friends … stay home with their parents
 1. I went to the movies last night. I prefer opera to movies. I would rather have gone to an opera.
 2. I studied French when I was in high school only because my parents wanted me to.
  I would rather have studied Chinese.
 3. Jack’s parents want him to become a doctor, but he’d rather be an engineer.
 4. I know you want to know, but I’d rather not tell you. I told Marge that I’d keep it a secret.
 5. Sometimes teenagers would rather go out with their friends than stay home with their parents.
 6. I would rather have not gone out right after dinner at the restaurant last night, but my friends insisted on going to the cinema.
 7. Tonight, I’d really rather stay home. I want to get a good night’s sleep for the first time all week
 8. I don’t want to do anything energetic. I’d rather lie/ be lying on the beach.

Bài 2: Chọn đáp án đúng

 John would rather ______________ free tomorrow.

 1.  is
 2. was
 3. be
 4. will be

2.  I would rather he ______________ her to his birthday party last Sunday.

 1. have invited
 2. had invited
 3. invited
 4. would invite

3.  I’d rather you ______________ me now.

 1. had paid
 2. is paying
 3. paid
 4. pay

4.  Peter would rather ______________ on a mattress than on the floor.

 1. to sleep
 2. sleeping
 3. sleep
 4. have slept

5.  Did you go to the concert last night? ~ Yes, but I’d rather ______________ to the concert.

 1. not go
 2. haven’t gone
 3. not have gone
 4. not had gone

voh.com.vn-bai-tap-would-rather-1

Hãy luôn nỗ lực, đừng bỏ cuộc!

Cách dùng 'All, Most, Some, No, All/ Most/ Some/ None of' cực chuẩn: Nhắc đến ‘All, Most, Some, No, All/ Most/ Some/ None of’ nhiều bạn khi học tiếng Anh đã thấy ‘nhức não’. Chớ vội lo, với bài viết của VOH, bạn sẽ ‘nắm trong tay’ bí quyết dùng những từ này chuẩn nhất!
Quy tắc và cách phát âm đuôi '-ed'; '-s'/ '-es' dễ nhớ nhất: (VOH) - Bạn ngại giao tiếp với người nước ngoài vì phát âm kém? Đừng lo, VOH sẽ giúp bạn lấy lại tự tin bằng cách phát âm '-ed'; '-s'/ '-es' thật chính xác.