Brian Tracy là ai? 30 câu nói hay của diễn giả nổi tiếng Brian Tracy

VOH - Brian Tracy là một diễn giả được rất nhiều người biết đến, những câu nói hay của Brian Tracy thường tạo động lực cho những người kinh doanh. Vậy Brian Tracy là ai?

Brian Tracy được mọi người biết tới là một diễn giả tài năng và luôn truyền động lực đến mọi người trong kinh doanh. Những câu nói hay của Brian Tracy chứa rất nhiều ý nghĩa và lời khuyên hữu ích có thể làm thay đổi sự nghiệp của một người. Vậy Brian Tracy là ai và ông đã cho ra những câu nói hay nào? 

1. Brian Tracy là ai?

Brian Tracy (sinh ngày 5 tháng 1 năm 1944) là một người Mỹ gốc Canada. Ông  được sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng bằng nỗ lực của mình ông đã nhanh chóng trở thành chủ tịch điều hành công ty của riêng mình là Brian Tracy International, thành lập vào năm 1984 tại Vancouver, British Columbia, Canada. 

Đến năm 2003, Tracy là một trong 135 ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử bãi nhiệm chức giám đốc thẩm bang California trên một nền tảng độc lập, với tổng cộng 729 phiếu bầu. Brian Tracy là thành viên được tín nhiệm của Tổ chức Think-Tank The Heritage Foundation từ năm 2003.

Ông đã du lịch rất nhiều nơi trên thế giới như: Các nước Châu Âu, Đông Nam Á, Thái Bình Dương, Mỹ và Canada. Ông hợp tác và làm việc với hơn 80 quốc gia và có thể dùng đến 4 loại ngôn ngữ để giao tiếp.

Top 30 câu nói hay của Brian Tracy đưa bạn đến đích thành công 1
Brian Tracy được mọi người biết tới là một diễn giả tài năng

Không những vậy Brian Tracy còn là tác giả của hơn 40 quyển sách, 300 chương trình học bằng video và tổ chức thêm chương trình huấn luyện với hơn 250.000 học viên online. Hiện tại sách của ông vẫn rất nổi tiếng và được nhiều người biết đến, nó được xem là một trong những công cụ học tập hiệu quả nhất mà bạn không thể bỏ qua.

Trong đó nhất định phải kể đến một số sách như:  "Trở thành người bán hàng xuất sắc”, “100 quy luật bất biến để thành công trong kinh doanh” và “21 nguyên tắc tự do tài chính”.

Xem thêm: Những câu nói hay truyền cảm hứng của Jim Rohn

2. Những câu nói hay của Brian Tracy giúp bạn đến với thành công

Sách của Brian Tracy không chỉ chứa đựng nhiều kiến thức kinh doanh đáng học hỏi mà nó còn có rất nhiều câu nói hay của Brian Tracy giúp bạn có được cái nhìn rộng và khái quát hơn trong cuộc sống. 

Top 30 câu nói hay của Brian Tracy đưa bạn đến đích thành công 2
 

1. “You cannot control what happens to you, but you can control your attitude toward what happens to you, and in that, you will be mastering change rather than allowing it to master you.”

Tạm dịch: Bạn không thể kiểm soát những gì xảy ra với mình, nhưng bạn có thể kiểm soát thái độ của mình đối với những gì xảy ra với bạn, và trong đó, bạn sẽ làm chủ sự thay đổi hơn là cho phép nó làm chủ bạn.

2. “Communication is a skill that you can learn. It's like riding a bicycle or typing. If you're willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life.”

Tạm dịch: Giao tiếp là một kỹ năng mà bạn có thể học. Nó giống như đi xe đạp hoặc đánh máy. Nếu luyện tập kỹ năng giao tiếp, bạn có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng của một phần cuộc sống của mình.

3. “Develop an attitude of gratitude, and give thanks for everything that happens to you, knowing that every step forward is a step toward achieving something bigger and better than your current situation.”

Tạm dịch: Phát triển thái độ biết ơn và cảm ơn vì tất cả những gì xảy ra với bạn, biết rằng mỗi bước tiến là một bước để đạt được điều gì đó lớn hơn và tốt hơn tình hình hiện tại của bạn.

4. “The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance.”

Tạm dịch: Món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho người khác là món quà của tình yêu thương và sự chấp nhận vô điều kiện.

5. “It doesn't matter where you are coming from. All that matters is where you are going.”

Tạm dịch: Không quan trọng bạn đến từ đâu. Tất cả những gì quan trọng là bạn sẽ đi đâu.

6. “Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new.”

Tạm dịch: Di chuyển ra khỏi vùng an toàn của bạn. Bạn chỉ có thể phát triển nếu bạn sẵn sàng cảm thấy lúng túng và không thoải mái khi thử một điều gì đó mới.

7. “The key to success is to focus our conscious mind on things we desire not things we fear.”

Tạm dịch: Chìa khóa để thành công là tập trung trí óc tỉnh táo của chúng ta vào những thứ chúng ta mong muốn chứ không phải những thứ chúng ta sợ hãi.

8. “Winners make a habit of manufacturing their own positive expectations in advance of the event.”

Tạm dịch: Những người chiến thắng tạo thói quen đưa ra những kỳ vọng tích cực của riêng họ trước sự kiện.

9. “I've found that luck is quite predictable. If you want more luck, take more chances. Be more active. Show up more often.”

Tạm dịch: Tôi thấy rằng may mắn là khá dễ đoán. Nếu bạn muốn có nhiều may mắn hơn, hãy nắm bắt nhiều cơ hội hơn. Hãy năng động hơn. Xuất hiện thường xuyên hơn.

10. “Practice Golden-Rule 1 of Management in everything you do. Manage others the way you would like to be managed.”

Tạm dịch: Thực hành Quy tắc vàng 1 trong quản lý trong mọi việc bạn làm. Quản lý người khác theo cách bạn muốn được quản lý.

11. “All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.”

Tạm dịch: Tất cả những người thành công, đàn ông và phụ nữ đều là những người có ước mơ lớn. Họ tưởng tượng tương lai của họ có thể là gì, lý tưởng về mọi mặt, và sau đó họ làm việc mỗi ngày để hướng tới tầm nhìn xa, mục tiêu hay mục đích đó.

12. “Successful people are always looking for opportunities to help others. Unsuccessful people are always asking, 'What's in it for me?'”

Tạm dịch: Những người thành công luôn tìm kiếm cơ hội để giúp đỡ người khác. Những người không thành công luôn hỏi, 'Tôi có gì trong đó?'

13. “Those people who develop the ability to continuously acquire new and better forms of knowledge that they can apply to their work and to their lives will be the movers and shakers in our society for the indefinite future.”

Tạm dịch: Những người phát triển khả năng tiếp thu liên tục các dạng kiến ​​thức mới và tốt hơn mà họ có thể áp dụng vào công việc và cuộc sống của họ sẽ là động lực và chuyển hướng trong xã hội của chúng ta trong tương lai vô định.

14. “Your greatest asset is your earning ability. Your greatest resource is your time.”

Tạm dịch: Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền của bạn. Nguồn lực lớn nhất của bạn là thời gian của bạn.

15. “Just as your car runs more smoothly and requires less energy to go faster and farther when the wheels are in perfect alignment, you perform better when your thoughts, feelings, emotions, goals, and values are in balance.”

Tạm dịch: Giống như chiếc xe của bạn chạy êm hơn và cần ít năng lượng hơn để đi nhanh hơn và xa hơn khi các bánh xe ở vị trí thẳng hàng hoàn hảo, bạn sẽ hoạt động tốt hơn khi suy nghĩ, cảm xúc, cảm xúc, mục tiêu và giá trị của bạn cân bằng.

Xem thêm: Những câu nói hay của Nick Vujicic mang đến niềm tin

3. Những câu nói hay của Brian Tracy tạo động lực phấn đấu

Muốn có được thành công thì bạn phải không ngừng phấn đấu nhưng đôi khi bạn vẫn sẽ thấy chán nản và mất đi ý chí nỗ lực ban đầu. Dưới đây là một số câu nói hay của Brian Tracy giúp bạn có thêm động lực đi lên.

Top 30 câu nói hay của Brian Tracy đưa bạn đến đích thành công 3
 

1. “Successful people are simply those with successful habits.”

Tạm dịch: Những người thành công chỉ đơn giản là những người có thói quen thành công.

2. “You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.”

Tạm dịch: Bạn có trong mình ngay bây giờ, mọi thứ mà bạn cần để đối phó với bất cứ điều gì mà thế giới có thể ném vào bạn.

3. “Whatever we expect with confidence becomes our own self-fulfilling prophecy.”

Tạm dịch: Bất cứ điều gì chúng ta mong đợi với sự tự tin đều trở thành lời tiên tri tự hoàn thành của chính chúng ta.

4. “The happiest people in the world are those who feel absolutely terrific about themselves, and this is the natural outgrowth of accepting total responsibility for every part of their life.”

Tạm dịch: Những người hạnh phúc nhất trên thế giới là những người cảm thấy hoàn toàn tuyệt vời về bản thân, và đây là biểu hiện tự nhiên của việc chấp nhận toàn bộ trách nhiệm cho mọi phần trong cuộc sống của họ.

5. “Whatever you believe with feeling becomes your reality.”

Tạm dịch: Bất cứ điều gì bạn tin với cảm giác đều trở thành hiện thực của bạn.

6. “Decisiveness is a characteristic of high-performing men and women. Almost any decision is better than no decision at all.”

Tạm dịch: Tính quyết đoán là đặc điểm của đàn ông và phụ nữ có năng lực cao. Hầu hết mọi quyết định đều tốt hơn là không có quyết định nào cả.

7. “People with clear, written goals, accomplish far more in a shorter period of time than people without them could ever imagine.”

Tạm dịch: Những người có mục tiêu rõ ràng, bằng văn bản, sẽ hoàn thành nhiều việc trong một thời gian ngắn hơn nhiều so với những người không có họ có thể tưởng tượng.

8. “The more you seek security, the less of it you have. But the more you seek opportunity, the more likely it is that you will achieve the security that you desire.”

Tạm dịch: Bạn càng tìm kiếm sự an toàn, bạn càng có ít nó. Nhưng bạn càng tìm kiếm cơ hội, bạn càng có nhiều khả năng đạt được sự an toàn mà bạn mong muốn.

9. “Goals allow you to control the direction of change in your favor.”

Tạm dịch: Mục tiêu cho phép bạn kiểm soát hướng thay đổi có lợi cho mình.

10. “Relationships are the hallmark of the mature person.”

Tạm dịch: Các mối quan hệ là dấu hiệu của một người trưởng thành.

11. “Teamwork is so important that it is virtually impossible for you to reach the heights of your capabilities or make the money that you want without becoming very good at it.”

Tạm dịch: Làm việc theo nhóm rất quan trọng đến mức bạn hầu như không thể đạt đến đỉnh cao khả năng của mình hoặc kiếm tiền mà bạn muốn nếu không trở nên rất giỏi.

12. “We will always tend to fulfill our own expectation of ourselves.”

Tạm dịch: Chúng ta sẽ luôn có xu hướng hoàn thành kỳ vọng của chính mình về bản thân.

13. “No one lives long enough to learn everything they need to learn starting from scratch. To be successful, we absolutely, positively have to find people who have already paid the price to learn the things that we need to learn to achieve our goals.”

Tạm dịch: Không ai sống đủ lâu để học mọi thứ họ cần học bắt đầu lại từ đầu. Để thành công, chúng ta hoàn toàn phải tìm những người đã phải trả giá để học những điều chúng ta cần học để đạt được mục tiêu của mình.

14. “The more credit you give away, the more will come back to you. The more you help others, the more they will want to help you.”

Tạm dịch: Bạn cho đi càng nhiều tín dụng, bạn càng nhận được nhiều hơn. Bạn càng giúp đỡ người khác, họ sẽ càng muốn giúp đỡ bạn.

15. “There is no real limit to how much better a person who really commits to getting better can get. Every manager has the potential to become an excellent manager for the rest of his or her career.”

Tạm dịch: Không có giới hạn thực sự cho việc một người thực sự cam kết trở nên tốt hơn có thể đạt được bao nhiêu. Mọi nhà quản lý đều có tiềm năng trở thành một nhà quản lý xuất sắc trong phần còn lại của sự nghiệp.

Xem thêm: Những câu nói hay của tỷ phú Lý Gia Thành về kinh doanh

Trên đây là những câu nói hay của Brian Tracy giúp bạn đến gần hơn với đích thành công của mình. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn tìm ra được con đường dẫn dẫn đến thành công của chính mình.

Sưu tầm

Nguồn ảnh: internet