Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu và cuộc sống đắt giá nhất

(VOH) - Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay được tìm kiếm nhiều nhất. Vừa nâng cao tiếng Anh vừa góp nhặt thêm nhiều bài học cho cuộc sống. Bạn đừng bỏ lỡ nhé!

Bất trắc trong cuộc sống có thể đến bất kỳ lúc nào, có thể đến với bất kỳ ai. Từ cổ chí kim, từ Âu sang Á, các danh nhân xưa nay cũng đã từng trải qua, và đúc kết nên những bài học kinh nghiệm quý giá.

Mời các bạn cùng xem qua các câu nói hay tiếng Anh được chúng tôi tổng hợp dưới dạng song ngữ Anh - Việt, để cùng các danh nhân chiêm nghiệm về cuộc đời, tình yêu hay tình bạn, đồng thời tích lũy thêm một ít vốn ngoại ngữ nhé!

10 Câu nói tiếng Anh về tình yêu

1. “Sometimes people are beautiful.
Not in looks.
Not in what they say.
Just in what they are.” ― Markus Zusak, I Am the Messenger
Đôi khi con người thật đẹp.
Họ đẹp không phải ở hình dáng,
Không phải ở lời họ nói,
Mà ở chính họ là ai.

2. “Love looks not with the eyes, but with the mind,

And therefore is winged Cupid painted blind.” ― William Shakespeare, A Midsummer Night's Dream

Tình yêu không phải bằng mắt, mà bằng tâm trí.

Cho nên Cupid có cánh nhưng bị mù.

3. “You don't love someone because they're perfect, you love them in spite of the fact that they're not.” ― Jodi Picoult, My Sister's Keeper

Bạn không yêu ai đó vì họ hoàn hảo. Bạn vẫn yêu cho dù họ không hoàn hảo.

4. “Love never dies a natural death. It dies because we don't know how to replenish its source. It dies of blindness and errors and betrayals. It dies of illness and wounds; it dies of weariness, of witherings, of tarnishings.” ― Anais Nin

Tình yêu không bao giờ chết một cái chết tự nhiên. Nó chết vì chúng ta không biết cách vun trồng. Nó chết vì mù quáng, sai lầm và phản bội. Nó chết vì bệnh tật và vết thương; nó chết vì mệt mỏi, khô héo, tàn phá.

5. “Where there is love there is life.” ― Mahatma Gandhi

Ở đâu có tình yêu ở đó có cuộc sống.

nhung-cau-noi-tieng-anh-hay-ve-tinh-yeu-va-cuoc-song-dat-gia-nhat-voh
Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu và cuộc sống đắt giá nhất (Nguồn: Internet)

6. “Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.” - Martin Luther King, Jr.

Bóng tối không thể xua đuổi được bóng tối, chỉ có ánh sáng làm được. Sự ghét bỏ không thể loại bỏ được ghét bỏ, chỉ có tình yêu làm được.

7. “If I had a flower for every time I thought of you...I could walk through my garden forever.” ― Alfred Tennyson

Nếu mỗi lần tôi nghĩ về em tôi có thêm một bông hoa… tôi có thể đi lạc trong khu vườn của mình mãi.

8. “Tis better to have loved and lost
Than never to have loved at all.” ― Alfred Lord Tennyson, In Memoriam

Yêu nhau rồi mất nhau
Vẫn tốt hơn là không yêu bao giờ.

9. “When we love, we always strive to become better than we are. When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too.” ― Paulo Coelho, The Alchemist

Khi chúng ta yêu, chúng ta cố gắng trở nên tốt hơn. Khi chúng ta trở nên tốt hơn, mọi thứ xung quanh chúng ta cũng tốt lên.

10. “Every heart sings a song, incomplete, until another heart whispers back. Those who wish to sing always find a song. At the touch of a lover, everyone becomes a poet.” ― Plato

Mỗi trái tim hát một bài ca, chưa hoàn thiện, cho đến khi có một trái tim khác cùng hòa giọng. Những ai muốn hát sẽ tìm thấy bài hát. Và với một cái chạm của người yêu, ai cũng có thể trở thành nhà thơ.

10 Câu nói tiếng Anh về cuộc sống

1. “You’ve gotta dance like there’s nobody watching,
Love like you’ll never be hurt,
Sing like there’s nobody listening,
And live like it’s heaven on earth.” ― William W. Purkey
Bạn hãy nhảy như không ai đang nhìn bạn,
Hãy yêu như thể bạn không bao giờ bị tổn thương,
Hát như không ai nghe thấy,
Và sống như thể thiên đường ở trên mặt đất

2. “Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life.” ― Mark Twain
Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

3. “We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.” ― Oscar Wilde
Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao.

4. “The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has been before.” — Albert Einstein
Cô gái đi theo đám đông sẽ luôn không thể đi xa hơn đám đông. Cô gái đi một mình sẽ tìm được bản thân mình ở những nơi mà chưa ai từng đến trước đó.

5. “Don’t worry about the world coming to an end today. It’s already tomorrow in Australia.” — Charles Schulz
Đừng lo lắng về việc thế giới sẽ kết thúc hôm nay. Vì bên Úc bây giờ đã là ngày mai rồi.

 

nhung-cau-noi-tieng-anh-hay-ve-tinh-yeu-va-cuoc-song-dat-gia-nhat-2-voh
Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu và cuộc sống đắt giá nhất (Nguồn: Internet)

 

6. “Not how long, but how well you have lived is the main thing.” Seneca
Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

7. “Life is really simple, but we insist on making it complicated.” — Confucius
Cuộc sống rất đơn giản nhưng chúng ta cứ làm nó phức tạp lên.

8. “Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.” ― Anonymous
Đừng tranh cãi với kẻ ngốc. Anh ta sẽ kéo bạn xuống trình độ của mình và đánh bại bạn với kinh nghiệm.

9. “Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it.” – Lou Holtz

Cuộc sống có 10% là những gì xảy đến với chúng ta và 90% là cách chúng ta đáp lại những điều đó.

10. “Enjoy the little things in life, for one day you may look back and realize they were the big things.” – Robert Brault

Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bởi vì một ngày bạn sẽ nhìn lại và nhận ra chúng là những điều thật sự lớn lao.

7 câu nói tiếng Anh nổi tiếng về tình bạn

1. “I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.” ― Marilyn Monroe
Tôi là kẻ ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và dễ dao động. Tôi thường sai lầm, mất kiểm soát và có lúc mất kiểm soát. Nhưng nếu bạn không thể chịu đựng tôi trong những lúc tôi tệ nhất, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với những gì tốt nhất mà tôi có.

2. “I have learned that friendship isn't about who you've known the longest, it's about who came and never left your side.” - Yolanda Hadid
Tôi đã học được rằng tình bạn không phải là người bạn biết lâu nhất, mà là người đến và không bao giờ bỏ đi.

3. “We're born alone, we live alone, we die alone. Only through our love and friendship can we create the illusion for the moment that we're not alone.” - Orson Welles
Chúng ta sinh ra một mình, sống một mình, chết một mình. Nhờ có tình yêu và tình bạn mà chúng ta có thể tạo ra những khoảnh khắc không đơn độc.

4. “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” — Ngạn ngữ châu Phi
Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

 

nhung-cau-noi-tieng-anh-hay-ve-tinh-yeu-va-cuoc-song-dat-gia-nhat-3-voh
Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu và cuộc sống đắt giá nhất (Nguồn: Internet)

 

5. “Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.” - Helen Keller
Đi cùng một người bạn trong bóng tối còn tốt hơn đi một mình trong ánh sáng.

6. “When the world is so complicated, the simple gift of friendship is within all of our hands.” - Maria Shriver
Khi thế giới trở nên quá phức tạp, món quà đơn giản nhất của tình bạn nằm trong tay bạn.

7. “Friendship is accepting a person with all their qualities - good and bad.” - Mohanlal
Tình bạn là chấp nhận cả những phẩm cách tốt và xấu của nhau.

15 Câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng

1. “Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.” ― Dr. Seuss
Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời sẽ rất đơn giản.

2. “Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You.” ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!
Hôm nay bạn là chính mình, đó là một điều không ai có thể chối cãi. Chẳng ai có khả năng biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn đâu.

3. “The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.” — Anonymous
Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

4. “Never be bullied into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life; define yourself.” — Harvey Fierstein
Không bao giờ để bị ngược đãi bởi sự im lặng. Không bao giờ cho phép bản thân trở thành nạn nhân. Không chấp nhận ai định nghĩa cuộc sống của bạn; hãy tự định nghĩa bản thân mình.

5. “Defeat is simply a signal to press onward.” — Helen Keller
Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước.

6. “Those who don’t believe in magic will never find it.” — Roald Dahl
Ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó.

7. “There is no elevator to success — you have to take the stairs.” — Anonymous
Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang thôi.

 

nhung-cau-noi-tieng-anh-hay-ve-tinh-yeu-va-cuoc-song-dat-gia-nhat-4-voh
Những câu nói tiếng Anh hay về tình yêu và cuộc sống đắt giá nhất (Nguồn: Internet)

 

8. “Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time.” - Thomas A. Edison

Điểm yếu lớn nhất của chúng ta là lựa chọn từ bỏ. Cách chắc chắn có thể dẫn ta tới thành công là hãy thử thêm một lần nữa.

9. “Your attitude is like a box of crayons that color your world. Constantly color your picture gray, and your picture will always be bleak. Try adding some bright colors to the picture by including humor, and your picture begins to lighten up.” - Allen Klein

Thái độ của bạn cũng như hộp bút màu tô điểm thế giới của chính bạn. Nếu bạn liên tục tô màu xám, bức tranh sẽ luôn ảm đạm. Hãy thử thêm các màu sáng như sự hài hước, bức tranh của bạn sẽ tươi sáng hơn.

10. “Just try new things. Don't be afraid. Step out of your comfort zones and soar, all right?” - Michelle Obama

Cứ thử những điều mới. Đừng e sợ. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình và cất cánh, được chứ?

11. “In life, you have ups and downs, but you should never give up. You should always try to get ahead.” - Yalitza Aparicio
Cuộc sống lúc nào cũng có lúc lên lúc xuống, nhưng bạn đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy luôn cố gắng tiến về phía trước.

12. “Try to look at your weakness and convert it into your strength. That's success.” - Zig Ziglar
Thử nhìn vào điểm yếu của mình và biến nó thành sức mạnh. Đó là thành công.

13. “Don't let fear or insecurity stop you from trying new things. Believe in yourself. Do what you love. And most importantly, be kind to others, even if you don't like them.” - Stacy London

Đừng để nỗi sợ hãi hoặc bất an ngăn bạn thử những điều mới. Hãy tin vào chính mình. Làm những gì bạn yêu thích. Và quan trọng nhất, hãy tử tế với người khác, ngay cả khi bạn không thích họ.

14. “Don't be pushed around by the fears in your mind. Be led by the dreams in your heart.” 
― Roy T. Bennett, The Light in the Heart

Đừng để bị đe dọa bởi nỗi sợ hãi trong tâm trí. Hãy để ước mơ dẫn dắt trái tim bạn.

15. “The man who moves a mountain begins by carrying away small stones.” 
― Confucius, Confucius: The Analects

Người đàn ông dời cả ngọn núi cũng bắt đầu từ việc dời từng hòn đá nhỏ.

Bạn vừa xem qua các câu nói tiếng Anh hay và đặc sắc mà chúng tôi tổng hợp được. Hy vọng ít nhiều sẽ giúp các bạn có cái nhìn khái quát hơn thế giới này, và cảm thấy lạc quan yêu đời hơn. Mong rằng mỗi ngày mới đều sẽ là cuộc phiêu lưu thú vị nhé!