Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quang Trung - Kay Trần tiết lộ mối quan hệ thân thiết đến mức 'ăn dằm, nằm dề' với nhau

    16:14 - 26/08/2019

    (VOH) - Tiết lộ cả hai từng 'ăn dằm, nằm dề' với nhau, Quang Trung và Kay Trần được Trấn Thành ra sức tác hợp.