32 câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau

VOH - Đoàn kết làm nên sức mạnh, giúp chúng ta có thể tồn tại và phát triển trong cộng đồng. Giờ đây, hãy cùng nhìn lại những câu ca dao tục ngữ về đoàn kết đã được cha ông ta đúc kết ngàn đời này.

Đoàn kết tạo nên sức mạnh dân tộc, nhờ có tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau mà dân tộc ta đã làm nên bao nhiêu chiến công hiển hách và viết nên những trang sử hào hùng vẻ vang. Cũng từ đó mà tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái vẫn luôn được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Ngày nay, chúng ta vẫn có thể chiêm nghiệm và ứng dụng tinh thần đoàn kết, tương trợ thông qua những câu ca dao, tục ngữ được VOH tổng hợp dưới đây.

Những câu ca dao về đoàn kết

Từ bao đời nay, tình đoàn kết là một trong những truyền thống vô cùng tốt đẹp của người dân Việt Nam. Trong đời sống hàng ngày, ông cha cũng đã răn dạy cho con cháu rất nhiều về việc nâng cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau thông qua những câu ca dao về sự đoàn kết.

 1. Bắc Nam là con một nhà
  Là gà một mẹ, là hoa một cành
  Nguyện cùng biển thẳm non xanh
  Thương nhau nuôi chí đấu tranh cho bền.
  → Ý nghĩa: Thể hiện tình đoàn kết, sức mạnh toàn dân tộc để cùng nhau bảo vệ Tổ quốc.
 2. Nhiễu điều phủ lấy giá gương
  Người trong một nước phải thương nhau cùng
  .
  → Ý nghĩa: Người cùng chung sống trong một quốc gia phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống. Thế nên ông bà ta muốn dạy bảo con cháu phải biết yêu nước, yêu thương đồng bào để tạo nên một quốc gia đoàn kết, hùng mạnh, vững vàng.
 3.  Anh em cốt nhục đồng bào,
  Kẻ sau người trước phải hào cho vui.
  Lọ là ăn thịt ăn xôi
  Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng.
  → Ý nghĩa: Câu ca dao không nói về tình anh em ruột thịt, mà ý muốn nói đến tình anh em cùng một màu da, cùng sống chung một đất nước phải luôn đoàn kết và thương yêu nhau như anh em ruột.
tuc-ngu-ve-doan-ket-voh-0
 1. Dân ta nhớ một chữ đồng
  Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.
  → Ý nghĩa: Hai câu trong bài “Nên học” của Bác Hồ. 4 chữ đồng thể hiện tư tưởng của Bác Hồ về xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng, tập hợp và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc.
 2. Một hòn chẳng đắp nên non
  Ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn.
  → Ý nghĩa: Nêu cao tinh thần đoàn kết giữa người với người. Một mình sẽ chẳng thể làm nên điều to lớn, nhưng một nhóm thì có thể làm được tất cả. Sống phải biết đoàn kết, một cá nhân dù có tài giỏi nhưng một mình sẽ khó làm được thành công.
 3. Bầu ơi thương lấy bí cùng
  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
  .
  → Ý nghĩa: Đề cao tình thương, sự giúp đỡ, tương trợ nhau trong cuộc sống. Đó cũng là tinh thần đoàn kết, khi thấy người gặp khó khăn cùng chung tay giúp đỡ nhau vượt qua.
 4. Tuy rằng xứ bắc, xứ đông
  Khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em.
  → Ý nghĩa: Sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng mang ý nghĩa rất lớn, có thể giúp chúng ta đi đến thành công, chiến thắng.
 5. Một cây làm chẳng nên non
  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
  .
  → Ý nghĩa: Câu ca dao nói lên tinh thần đoàn kết mạnh mẽ. Muốn làm việc lớn không thể làm một mình, phải có đồng đội cùng chung tay góp sức mọi sự sẽ thành công.
tuc-ngu-ve-doan-ket-voh-1
 1. Dây bầu bám chặt lấy giàn
  Dân làng giữ chặt lấy làng mới hay
  Đồng tâm ai sợ chi ai
  Mình đông, Tây ít sức tài ai hơn.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Đoàn kết là thứ sức mạnh lớn nhất của con người, bởi không ai có thể một mình mà tạo ra cả thế giới.
 2. Thiếu cơm thiếu áo chẳng màng
  Thiếu tình đoàn kết, xóm làng không vui.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Tính đoàn kết của con người sẽ tạo nên sức mạnh tinh thần và thể chất, đem lại chất lượng và hiệu quả cao trong công việc và cuộc sống.

Xem thêm: 
Đoàn kết là gì? Tại sao nói đoàn kết là sức mạnh?
775 câu thành ngữ, tục ngữ Việt Nam dạy bạn những bài học đắt giá trong cuộc sống
340 câu ca dao, tục ngữ về đạo đức hay và sâu sắc

Những câu thành ngữ, tục ngữ về đoàn kết

Không chỉ mang đến những câu ca dao “đắt giá” và vô cùng ý nghĩa về tình đoàn kết giữa anh em, bạn bè, dân tộc mà người xưa còn để lại cho đời rất nhiều những câu thành ngữ, tục ngữ về tình đoàn kết, qua đó giúp chúng ta có thể rất nhiều bài học trong cuộc sống.

 1. Dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Đoàn kết làm nên sức mạnh, một điều tiên quyết mang ý chí của sự sống còn.
 2. Bẻ đũa không bẻ được cả nắm.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Thể hiện tính tuyệt đối sức mạnh của chúng khi đặt trong một khối thống nhất, một sức mạnh tổng hợp, vững chãi.
 3. Buôn có bạn, bán có phường.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Trong làm ăn, buôn bán thì phải biết hợp tác với nhau trong mọi hoàn cảnh. Đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt mà “bỏ đàn, ăn mảnh” sẽ rất chuốc lấy những hậu quả về sau.
 4. Góp gió thành bão.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Gom góp những điều nhỏ nhặt để tạo thành thứ lớn hơn. Rộng hơn, sự đoàn kết của một tập thể có thể mang lại những thành quả lớn lao.
 5. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Trong cuộc sống dù con gì (ngựa hay chim) đều có bầy, có đàn, có bạn, chúng sẽ bảo vệ nhau khi bị kẻ thù tấn công.
tuc-ngu-ve-doan-ket-voh-2
 1. Lá lành đùm lá rách.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Câu tục ngữ muốn khuyên ta nên yêu thương con người, đùm bọc, đoàn kết và tương trợ họ khi họ khó khăn, gian khổ.
 2. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Câu tục ngữ thể hiện tinh thần đoàn kết, tinh thần tập thể gắn bó vô cùng quan trọng. Trong đó, mỗi cá nhân là một móc xích không thể thiếu để tạo thành một tập thể vững mạnh.
 3. Con chim khôn cả đàn cùng khôn, con chim dại cả đàn cùng dại.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Trong một tập thể, một người có thể làm ảnh hưởng đến nhiều người khác.
 4.  Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Là bài học về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể. Mà ở đó, một tập thể chia rẽ thì không thể phát triển, sau đó sẽ dẫn đến cái chết và ngược lại.
 5. Hợp quần gây sức mạnh.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Là lời khẳng định mạnh mẽ, chắc chắn của nhân dân Việt Nam về tác dụng về tinh thần đoàn kết.
tuc-ngu-ve-doan-ket-voh-3
 1. Cả bè hơn cây nứa.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Một tập thể vẫn hơn một cá nhân.
 2. Chết cả đống còn hơn sống một người.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa:  Ám chỉ đến tinh thần đoàn kết của 1 dân tộc, 1 nhóm anh em cùng chung chí hướng. Thà hy sinh hết chứ không thể sống một mình mà bị người đời khinh rẻ.
 3. Chung lưng đấu cật.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Cùng góp sức và dựa vào nhau trước những khó khăn chung.
 4. Tướng chuộng nhiều quân, dân chuộng nhiều người.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Cần có sự hợp sức của nhiều người mới có thể làm nên chiến thắng.
 5. Môi hở răng lạnh.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Những người thân thuộc phải nhờ cậy và giúp đỡ lẫn nhau, nếu không sẽ tổn hại cho nhau.
 6. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Câu tục ngữ trên nói về tinh thần đoàn kết của con người, khi đoàn kế thì con người sẽ có những thuận lợi để vượt qua khi có gian nan khó khăn.
tuc-ngu-ve-doan-ket-voh-4
 1. Giỏi một người không được, chăm một người không xong.
 2. Một mình nghĩ không tròn, một thân lo không xong.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Trong bất cứ việc gì, nhiều người suy nghĩ có sẽ cho ra được nhiều ý kiến hơn là một người nghĩ.
 3. Khi đói cùng chung một dạ, khi chết cùng chung một lòng.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Tinh thần đoàn kết có thể được thể hiện ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
 4. Đồng cam cộng khổ.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Trong hạnh phúc hay bất hạnh con người cần san sẻ cho nhau, cùng hòa vào cuộc sống chung, coi niềm hạnh phúc hay nỗi bất hạnh của mọi người như của mỗi người và như của riêng mình vậy.
 5. Mũi tên đầy túi, voi giẫm không gãy.
  → ​​​​​​​Ý nghĩa: Sức mạnh của sự đoàn kết là vô cùng to lớn.
 6. Nhường cơm sẻ áo.
  → ​​​​​​​ ​​​​​​​Ý nghĩa: Sự quan tâm đùm bọc, giúp đỡ và chia sẻ vấn đề cơm áo gạo tiền, hoặc những thứ cần thiết khi thấy người khác gặp khó khăn trong cuộc sống.

Có thể nói, nếu biết đoàn kết tương trợ chúng ta có thể tạo thành một nguồn sức mạnh rất lớn để dẫn đến thành công. Từ xưa đến nay, dân tộc Việt Nam vẫn luôn đề cao tinh thần này, hy vọng với những câu ca dao tục ngữ về đoàn kết vừa được chia sẻ sẽ giúp truyền cảm hứng để mọi người cùng nhau đoàn kết, tương trợ vượt qua khó khăn, đạt được những thành công.

Đừng quên cập nhật liên tục những bài viết mới nhất, hấp dẫn nhất tại VOH Sống đẹp.

Ảnh: Internet