Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024

Status nói về bản thân, câu nói hay về giá trị bản thân

(VOH) - Đôi lúc bạn cảm thấy buồn và thất vọng về chính bản thân mình, bạn muốn tìm một câu nói phù hợp với bản thân mình lúc đó. Hãy xem ngay và tìm những câu nói hay về bản thân mà bạn thấy phù hợp.

Cảm xúc của con người rất khó đoán, vui đấy nhưng rồi cũng có lúc lại buồn thôi. Có rất nhiều thứ khiến người ta buồn. Buồn vì những chuyện xung quanh tác động đến, vì gia đình, bạn bè,... Nhưng có đôi lúc mình buồn vì chính bản thân mình nữa.

Dù sao đi nữa thì chính bản thân ta là người hiểu ta nhất. Dù có vui hay buồn đi chăng nữa thì đó là những điều tất yếu của cuộc sống mà thôi, chẳng ai vui mãi và cũng chẳng buồn mãi đâu. Quan trọng là chính bản thân ta đối diện với những thử thách đó như thế nào và vượt qua những trở ngại ấy ra sao?

Có đôi lúc chỉ một vài lời, một vài câu nói về bản thân có thể khiến bạn mạnh mẽ hơn để bước tiếp trên những con đường dài phía trước của cuộc sống.

1. Những status nói về bản thân khiến bạn suy ngẫm

Có người từng nói: “Nếu cứ đứng yên một chỗ không sớm thì muộn bạn sẽ bị đào thải”. Tuy nhiên, sự thay đổi cần dựa trên quy tắc tôn trọng bản thân để vươn mình ra “biển lớn”, tìm thấy giá trị của bản thân. Và những câu nói hay về phát triển bản thân sau sẽ giúp bạn vững bước tiến về phía trước. 

 1. Người khác thấy bạn như thế nào không quan trọng. Quan trọng là bạn nhìn bản thân mình như thế nào.
 2. Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra mình không còn thật sự quan tâm rồi tương lai sẽ trở thành một người như thế nào, mà quan trọng là bạn có đang sống một cuộc sống mà bạn là chính mình không.
 3. Sống bất cần một chút đôi khi là cách duy nhất để bạn nhận ra bạn phải sống vì bản thân mình.
 4. Nên nhớ rằng người duy nhất có thể làm tổn thương bạn là chính bản thân bạn. Nếu có ai làm tổn thương bạn sâu sắc thì chỉ vì bạn đã cho phép người đó làm vậy mà thôi.
 5. Người ta hy sinh bản thân để có được tất cả. Rồi khi có tất cả người ta hối hả tìm lại bản thân.
status nói về bản thân 1
 1. Nếu bạn muốn người khác thay đổi, hãy thay đổi chính mình đầu tiên.
 2. Bạn không cạnh tranh với bất cứ ai khác. Bạn chỉ cạnh tranh với chính mình để làm được tốt nhất với bất cứ điều gì mình nhận được.
 3. Hãy sống cho bản thân bạn vì không ai khóc thương bản thân mình đâu.
 4. Cuộc sống này là của bạn, con đường đang đi cũng chính do bản thân mình chọn. Dù có khó khăn như thế nào thì cũng phải cố mà bước đi. Bạn biết đấy, nếu không bước về phía trước thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được con đường đó có những gì đang đợi bạn. Không phải lựa chọn nào cũng đúng, không phải việc gì cũng thành công, chỉ có tiếp tục bước mới biết được, vì nếu không ngay cả nhận lại thất bại bạn còn không có tư cách chứ đừng nói gì hai chữ thành công.
 5. Đừng cố gắng đánh thức một người đang ngủ say cũng như đừng cố chấp ép người khác phải nghe mình.

Xem thêm: 83 stt yêu bản thân hay và đáng suy ngẫm mà ai cũng phải đọc một lần trong đời

status nói về bản thân 2

2. Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân

Nếu bạn đã quá nhàm chán với những stt về bản thân mình bằng tiếng Việt, hãy tham khảo những câu nói hay về bản thân bằng tiếng Anh sau để tiếp thêm động lực trong quá trình phát triển bản thân. 

 1. Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else. (Les Brown)
  Tạm dịch: Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.
 2. I believe that life is a journey, often difficult and sometimes incredibly cruel, but we are well equipped for it if only we tap into our talents and gifts and allow them to blossom. (Les Brown)
  Tạm dịch: Tôi tin rằng cuộc sống là một chuyến hành trình, thường khó khăn và đôi khi tàn nhẫn không ngờ, nhưng chúng ta đều được chuẩn bị tốt cho nó nếu chúng ta biết nắm lấy tài năng của bản thân và cho phép chúng nảy nở.
 3. Don't let someone else's opinion of you become your reality. (Les Brown)
  Tạm dịch: Đừng để quan điểm của người khác về bạn trở thành hiện thực của bạn.
 4. We must look for ways to be an active force in our own lives. We must take charge of our own destinies, design a life of substance and truly begin to live our dreams. (Les Brown)
  Tạm dịch: Chúng ta phải tìm cách trở thành một thế lực tích cực trong cuộc sống của mình. Chúng ta phải nắm lấy vận mệnh của chính mình, thiết kế một cuộc đời vững chắc và thực sự bắt đầu sống với giấc mơ.
 5. If you don't program yourself, life will program you! (Les Brown)
  Tạm dịch: Nếu bạn không lập trình chính mình, cuộc sống sẽ lập trình bạn!
status nói về bản thân 3
 1. One of the most essential things you need to do for yourself is to choose a goal that is important to you. (Les Brown)
  Tạm dịch: Một trong những điều quan trọng nhất bạn cần làm cho mình là chọn một mục tiêu quan trọng với bản thân.
 2. At 30 a man should know himself like the palm of his hand, know the exact number of his defects and qualities, know how far he can go, foretell his failures - be what he is. And, above all, accept these things. (Albert Camus)
  Tạm dịch: Khi ba mươi tuổi, người ta nên biết rõ mình như trong lòng bàn tay, biết rõ con số cụ thể của những khiếm khuyết và phẩm chất của mình, biết mình có thể đi xa bao nhiêu, đoán trước những thất bại - là chính bản thân mình. Và trên hết, chấp nhận những điều đó.
 3. No one can make you feel inferior without your consent. (Eleanor Roosevelt)
  Tạm dịch: Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.
 4. Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invincible host against difficulties. (Helen Keller)
  Tạm dịch: Thành cônghạnh phúc nằm trong bạn. Quyết tâm hạnh phúc, và niềm vui sẽ đi cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại nghịch cảnh.
 5. Your future depends on many things, but mostly on you. (Frank Tyger)
  Tạm dịch: Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.
status nói về bản thân 4
 1. The greatest happiness of life is the conviction that we are loved - loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves. (Victor Hugo)
  Tạm dịch: Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương - yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.
 2. You don't need anybody to tell you who you are or what you are. You are what you are!. (John Lennon)
  Tạm dịch: Bạn không cần ai nói với bạn rằng bạn là ai hay bạn là điều gì. Bạn là chính con người bạn!
 3. When I am myself, I am happy and have a good result. (Jack Ma)
  Tạm dịch: Khi tôi là chính bản thân mình, tôi hạnh phúc và có kết quả tốt.
 4. If you do not tell the truth about yourself you cannot tell it about other people.  (Virginia Woolf)
  Tạm dịch: Nếu bạn không thể nói sự thật về bản thân, bạn không thể nói sự thật về người khác.
 5. You must be ready to burn yourself in your own flame; how could you rise anew if you have not first become ashes? (Friedrich Nietzsche)
  Tạm dịch: Bạn phải luôn luôn sẵn sàng tự đốt cháy bằng ngọn lửa của chính mình; làm sao bạn có thể vươn lên hoàn toàn mới nếu đều tiên bạn không hóa thành tro?
status nói về bản thân 5
 1. When you undervalue what you do, the world will undervalue who you are. (Oprah Winfrey)
  Tạm dịch: Khi bạn đánh giá thấp điều mình làm, thế giới sẽ đánh giá thấp con người bạn.
 2. He who trims himself to suit everyone will soon whittle himself away. (Raymond Hull)
  Tạm dịch: Người tự xén tỉa bản thân để làm hài lòng tất cả mọi người chẳng mấy chốc sẽ chuốt gọt mình tới chẳng còn gì.
 3. Always dream and shoot higher than you know you can do. Don't bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try to be better than yourself. (William Faulkner)
  Tạm dịch: Luôn luôn mơ và nhìn cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để tốt hơn chính mình.
 4. What I am looking for is not out there, it is in me. (Helen Keller)
  Tạm dịch: Điều tôi đi tìm không ở ngoài kia, nó ở trong bản thân tôi.
 5. It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere. (Agnes Repplier)
  Tạm dịch: Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.
status nói về bản thân 6
 1. There is one thing we can do better than anyone else: we can be ourselves. (William Arthur Ward)
  Tạm dịch: Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác: chúng ta có thể là chính mình.
 2. To dream of the person you would like to be is to waste the person you are. (Khuyết danh)
  Tạm dịch: Mơ mộng về con người mà bạn muốn được giống là lãng phí con người thực chất của bạn.
 3. Be yourself, everyone else is already taken. (Oscar Wilde)
  Tạm dịch: Hãy là chính mình, còn những người khác thì đã là chính họ rồi.
 4. Not until we are lost do we begin to understand ourselves. (Henry David Thoreau)
  Tạm dịch: Chỉ tới khi lạc lối chúng ta mới bắt đầu hiểu bản thân mình.

Xem thêm: Tổng hợp những câu chúc tiếng Anh theo chủ đề cực hay

status nói về bản thân 7

3. Những câu nói hài hước về bản thân

Những stt về bản thân mình hài hước sau sau sẽ giúp bạn trở nên ấn tượng và mang lại niềm vui cho mọi người. 

 1. Bậc thềm tiến vào thánh đường của trí tuệ là biết sự ngu dốt của chính mình.
 2. Hãy sống là chính mình. Bình thường nhưng không tầm thường.
 3. Cuộc sống luôn đong đầy những điều tốt đẹp, trong đó có cả bạn.
 4. Một ngày đi tu chưa chắc thành chính quả nhưng một ngày ngu thì nhận biết bao nhiêu hậu quả.
 5. Trốn chạy không có nghĩa là từ bỏ tất cả. Trốn chạy chỉ để chứng minh cuộc đời này vẫn còn nhiều nơi mà bạn vẫn chưa đi đến.
 6. Một nửa tìm tôi, tôi từ chối. Một nửa tôi tìm từ chối tôi.
 7. Trên face em trắng nõn nà, ngoài đời chẳng khác đàn bà Châu Phi.
 8. Họ cười tôi vì tôi không giống họ. Tôi cười họ vì họ quá giống nhau.
 9. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch Tuyết là ai.
 10. Sông có thể cạn, núi có thể mòn… nhưng những người lùn không bao giờ cao lên được.

Xem thêm: Khát vọng là gì? Bí quyết giúp bạn 'ươm mầm' khát vọng bản thân mỗi ngày

status nói về bản thân 8

4. Những câu nói hay về bản thân trên Facebook hút ngàn lượt like

Để những bức ảnh trên mạng thu hút nhiều lượt like, bạn phải “thả nhẹ” một dòng cap đầy “chất lượng”. Và những câu nói giới thiệu về bản thân vừa chất, vừa thấm sau là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. 

 1. Khi xưa chưa yêu chưa biết thế nào là hạnh phúc. Bây giờ yêu rồi mới biết hạnh phúc chính là khi xưa.
 2. Tôi không rảnh để nghĩ đến những người ghét tôi bởi tôi thực sự rất bận rộn với những người yêu thương mình.
 3. Tiền xu luôn phát ra âm thanh lớn tiếng, nhưng tiền giấy luôn giữ cho mình im lặng. Vì vậy khi giá trị của bản thân tăng lên thì hãy cố giữ cho mình khoảng lặng và khiêm tốn riêng.
 4. Cuộc sống cũng như một trò đấm bốc. Khi bạn ngã xuống chưa phải là thất bại, mà thất bại là khi bạn ngã xuống nhưng chối “đứng dậy”!
 5. Đừng hỏi bản thân thế giới cần gì, hãy hỏi bản thân điều gì làm cuộc sống của bạn trở nên thú vị và hãy làm nó. Bởi, những gì thế giới cần là những con người sống động.
status nói về bản thân 9
 1. Không ai có thể khiến bạn cảm thấy mình thấp kém nếu như không có được sự đồng ý của bạn.
 2. Hướng ngược gió càng hợp để bay, tôi không sợ chông gai khó khăn, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng.
 3. Hãy luôn sống như một đóa hoa rực rỡ. Không vì ai mà nở rộ, cũng chẳng vì ai để phải lụi tàn.
 4. Lòng mình còn chưa rõ, thì làm sao xác định được tâm ý người ta?
 5. Hãy yêu bản thân mình trước, rồi sau đó yêu thương người khác.

Xem thêm: Những danh ngôn, câu nói hay nhất về giá trị bản thân con người sống là chính mình

status nói về bản thân 10

5. Những câu nói hay về bản thân ngắn gọn, ý nghĩa

Những câu nói hay ngắn gọn về bản thân sau sẽ giúp bạn có nhiều chiêm nghiệm quý giá. Đồng thời củng cố niềm tin để bước qua mọi chênh vênh của cuộc đời. 

 1. Mình không thương mình là trời tru đất diệt.
 2. Trên đời này, ngoài sức khỏe ra không có gì làm ta chùn bước.
 3. Nếu bạn kết bạn với bản thân mình, bạn sẽ không bao giờ cô độc.
 4. Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao.
 5. Tốt nhất hãy giữ mình sạch sẽ và sáng sủa; bạn là ô cửa sổ mà qua đó bạn nhìn thấy thế giới.
 6. Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước.
 7. Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta.
 8. Chừng nào một người vẫn còn khả năng tự làm mới bản thân, anh ta vẫn còn đang sống.
 9. Hãy nghĩ về thế giới bạn mang trong bản thân mình.
 10. Đừng bao giờ nói về mình những điều mình không muốn trở thành hiện thực. 

Xem thêm: Những cap câu like ngắn hài hước vui nhộn về cuộc sống

status nói về bản thân 11

6. Những stt về bản thân giúp bạn sống tích cực 

Cuộc sống này vốn dĩ là một chuỗi những mâu thuẫn kỳ lạ. Ở đó có sự bất công, có những cảm xúc đan xen khiến con người ta muốn chạy trốn. Thế nhưng, sau tất cả, những điều xảy đến đều là thử thách trên bước đường đi đến thành công của bạn. Hãy vực dậy tinh thần để sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn bằng những status nói về bản thân ý nghĩa sau.

 1. Hôm nay người ta hiểu lầm bạn, ngày mai vẫn thế, chắc gì ngày kia đã hiểu nhưng bạn vẫn là bạn, là đứa con bé bỏng của gia đình.
 2. Không cần người khác nói gì, tôi chỉ tin vào bản thân mà thôi.
 3. Ngoài kia là một xã hội đầy thú dữ đội lốt. Mang trên mình danh phận con người nhưng chín phần là con, chữ người còn 1 mà thôi. Bạn hiểu mà phải không? Chẳng dễ gì ai đó đưa tay ra đưa bạn dậy đâu. Vậy nên khi đôi chân còn thì lê lết mà đi, dù là đi bằng đầu gối.
 4. Đi chậm thôi để biết bản thân mình đúng hướng hay sai. Chạy nhanh làm gì khi nhìn lại mới thấy lạc đường.
 5. Nếu mong chờ có một thiên thần đến với bạn thì hãy đứng dậy xây lấy thiên đường. Thiên thần không sống trong địa ngục, đời bạn chẳng ra gì thì đừng có mơ.
status nói về bản thân 12
 1. Thông thường chúng ta thường hay nghĩ về những dự định mình sẽ làm trong năm mới. Tuy nhiên, có một sự thật rằng nếu bạn dành quá nhiều thời gian và năng lượng vào những việc không nên làm thì bạn sẽ không thể còn thời gian và sức lực cho những việc mình muốn làm.
 2. Bản thân học đã đủ giỏi chưa, kiến thức đã vững chưa, thuận hiếu đã có chưa mà lại đi đau khổ vì người khác.
 3. Người mà bạn nên cố gắng vượt qua chính là bản thân của ngày trước.
 4. Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.
 5. Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của mình, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác. Người không biết quý trọng mình không đáng để mình tiếp tục cho đi tình bạn hoặc tình yêu vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là mình mà sẽ không có ai xót xa cho mình.

Xem thêm: Ý nghĩa thật sự của cuộc sống hiện tại nằm trong những trải nghiệm của bản thân

status nói về bản thân 13

7. Những câu nói hay về giá trị bản thân

Giữa những bộn bề của cuộc sống thường nhật, chắc hẳn ai cũng từng một lần trải qua cảm giác đánh mất chính mình. Thế nhưng trên cuộc đời này không ai yêu mình bằng chính bản thân mình cả. Sau đây là những câu nói về giá trị bản thân giúp tạo động lực cho bạn học cách yêu thương chính mình. 

 1. Người ta có thể ăn mặc thật sành điệu, xài laptop hạng sang, ngồi cafe máy lạnh để gửi một cái đơn xin việc vị trí nhân viên bán hàng. Hay người ta có thể mặc quần đùi, áo thun, dép lào, ngồi cà phê lề đường, bàn chuyện đang xây cao ốc cho thuê. Cho nên hãy chú tâm vào sự nghiệp của bạn, đừng chi phối những thứ ngoài lề kia.
 2. Đừng lãng phí thời gian tranh cãi với kẻ ngốc, người khác nhìn vào tưởng sẽ có kẻ ngốc thứ hai.
 3. Bạn không cần ai nói với bạn rằng bạn là ai hay bạn là điều gì. Bạn là chính con người bạn!
 4. Quan trọng là tôi hiểu bản thân mình: Quan trọng là đi tìm sự thật đúng với tôi, tìm lý tưởng mà vì nó tôi có thể sống và chết. Đó là điều mà giờ đây quan trọng nhất đối với tôi.
 5. Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng.
status nói về bản thân 14
 1. Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ.
 2. Đừng bao giờ dành cho người khác sự ưu tiên khi người ta chỉ xem mình là một trong những sự lựa chọn.
 3. Khi tôi nhận ra rằng mình không cần phải làm tất cả mọi người hài lòng, tôi tự do để là chính tôi.
 4. Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất.
 5. Thỉnh thoảng bạn cần đi xa, không phải để ai đó nhận ra vị trí của bạn trong lòng họ, mà để bạn nhận ra giá trị của chính bản thân mình.

Xem thêm: Quan điểm sống là gì? Top 15 quan điểm sống tích cực giúp bạn vượt qua khó khăn

status nói về bản thân 15

8. Những stt thất vọng về bản thân mình

Dẫu biết rằng, trên đường đời sẽ có đôi lần vấp ngã, thế nhưng lại không tránh khỏi sự buồn tủi muốn buông xuôi. Những lúc thế này, hãy để đôi dòng stt buồn về bản thân thay bạn trút hết mọi gánh nặng để lòng được nhẹ nhàng hơn. 

 1. Có cơ hội nhưng không biết nắm bắt chỉ vì không đủ năng lực. Lười biếng trong quá trình tạo ra kết quả thật tệ.
 2. Bất lực là khi… điều mình muốn, cho dù có tìm trăm phương ngàn kế cũng không thể thực hiện được. Hoặc có thể ngay từ đầu đã không có cách nào hết, tìm kiếm trong vô vọng, tự lừa gạt bản thân chỉ cần cố gắng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Kết quả không như mong đợi.
 3. Suy sụp là khi bạn nhận ra thế giới này dối trá hơn những gì bạn tưởng tượng. Tâm trạng thất vọng muốn sẻ chia nhưng lại chợt nhớ ra bạn chỉ có một mình, chỉ có thể tự gặm nhấm nỗi buồn và khóc trong tuyệt vọng.
 4. Cuộc đời mình đôi khi cũng như nồi ấy. Không biết năm này là năm gì mà đen như mực vậy.
 5. Cuộc đời này, những lúc bạn hy vọng nhất lại là những lúc thất vọng nhất.
status nói về bản thân 16
 1. Có đôi khi, thất vọng đến một mức độ nhất định, thì sẽ nở ra một đóa hoa. Đóa hoa đó có tên gọi là “không sao cả”.
 2. Khi bạn buồn chán, thất vọng, suy sụp. Hãy giữ trong lòng đừng kể cho ai nghe. Bởi vì một là họ sẽ mặc kệ bạn, hai là họ sẽ cười vào mặt bạn sau đó kể cho người khác biết.
 3. Mọi tuyệt vọng đều là do niềm hy vọng gây ra, ảo tưởng ngọt ngào thường biến thành nỗi cô đơn và vết thương tê tái.
 4. Đau nhất là khi đã cố gắng trải lòng để mong được thấu hiểu thì nhận lại một chuỗi nhận xét và phê bình nặng hơn nữa… Sau tất cả mình cũng chỉ là người lạc loài…
 5. Cuộc sống y hệt như cái đồng hồ cát vây. Dù có làm bao nhiêu thì xoay một cái, vẫn trở về con số 0. Lại phải bắt đầu lại từ đầu… và lại thất vọng thêm 1 lần nữa…

 Xem thêm: An ủi bản thân qua 30+ status động viên ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống

status nói về bản thân 17

9. Những câu nói hay về chiến thắng bản thân

Để vươn tới thành công, bạn cần chấp nhận những khó khăn, đối mặt với thất bại và vượt qua chính mình. Hãy nạp thêm sức mạnh cho ý chí với những câu nói về niềm tin vào bản thân dưới đây.

 1. Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thực sự hay có khái niệm mất tất cả một khi bạn còn có niềm tin.
 2. Chúng tôi sẽ làm tất cả để thành công. Đơn giản bởi chúng tôi là những người trẻ và chúng tôi không bao giờ biết từ bỏ.
 3. Nghịch cảnh là một phần của cuộc sống. Nó không thể bị kiểm soát. Cái có thể kiểm soát chính là cách chúng ta phản ứng trước nghịch cảnh.
 4. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn. Hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió, không phải thuận theo nó.
 5. Bạn chớ nên bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc, sự việc chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.
status nói về bản thân 18
 1. Người lạc quan luôn nhìn thấy thành công trong mỗi khó khăn, còn người bi quan luôn thấy rủi ro trong mỗi cơ hội.
 2. Con đường thành công, không có dấu chân của những kẻ lười biếng.
 3. Khó khăn rồi cũng sẽ qua, giống như cơn giông dồn dập đến mấy rồi trời cũng quang, mây cũng tạnh.
 4. Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý muốn, muốn tránh cũng không được. Giải pháp tốt nhất là suy nghĩ tích cực về nó.
 5. Điều khác biệt giữa một người thành công với một kẻ thất bại không phải là họ có điều kiện mà họ có ý chí.

Xem thêm: Những câu nói hay về gia đình hạnh phúc giúp tổ ấm thêm hạnh phúc

status nói về bản thân 19

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, quan trọng bản thân bạn có chịu chấp nhận và vượt qua nó hay không. Sức mạnh ở chính bản thân bạn chính là chìa khóa mở ra những con đường mới cho chính bản thân mình. Hãy lưu lại ngay những câu nói hay về bản thân biết đâu sẽ đến lúc bạn cần đến nó để vực dậy tinh thần trong chính bản thân mình.

Sưu tầm

Nguồn ảnh: Internet