111 bài thơ chúc mừng sinh nhật người thân, bạn bè đồng nghiệp và chính mình

Những bài thơ chúc mừng sinh nhật hay và ấn tượng sẽ giúp cho người nhận nó có được niềm vui trọn vẹn hơn trong một ngày ý nghĩa của mình.
Mục lục
 1. Thơ chúc mừng sinh nhật chứa đựng nhiều tình cảm hơn những câu chúc bình thường
 2. Những bài thơ chúc mừng sinh nhật hay và tràn đầy ý nghĩa
 3. Thơ chúc mừng sinh nhật ông
  1. Mừng Tuổi Ông - Sưu tầm
  2. Mừng Tuổi Ông - Nguyễn Thái
  3. Mừng Thọ Ông Tuổi 70 - Dũng Lê Ngọc
  4. Lời chúc sinh nhật muộn đến nội - Sưu tầm
  5. Mừng thọ Ông tám mươi - Đăng Lộc
 4. Thơ chúc mừng sinh nhật bà
  1. Vui Tuổi Bà - Nguyễn Thái
  2. Mừng Nội Tuổi 80 - Phạm Ngọc Vĩnh
  3. Mừng ngoại thêm tuổi mới - Phạm Bá Tài
  4. Mừng thọ ngoại - Nguyễn Quang Long
  5. Chúng con chúc mừng sinh nhật nội - Sưu tầm
 5. Thơ chúc mừng sinh nhật mẹ yêu
  1. Thơ chúc mừng sinh nhật mẹ 1 - Sưu tầm
  2. Thơ chúc mừng sinh nhật mẹ 2 - Sưu tầm
  3. Thơ chúc mừng sinh nhật mẹ 3 - Sưu tầm
  4. Mừng Thọ Mẹ - Sư Phụ
  5. Mừng sinh nhật mẹ - Nguyễn Thị Xuân Hương
 6. Thơ chúc mừng sinh nhật bố
  1. Thơ chúc mừng sinh nhật bố 1 - Sưu tầm
  2. Thơ chúc mừng sinh nhật bố 2 - Sưu tầm
  3. Thơ chúc mừng sinh nhật bố 3 - Sưu tầm
  4. Thơ chúc mừng sinh nhật bố 4 - Sưu tầm
  5. Thơ chúc mừng sinh nhật bố 5 - Sưu tầm
 7. Thơ chúc mừng sinh nhật con gái yêu
  1. Thơ chúc mừng sinh nhật con gái 1 - Sưu tầm
  2. Thơ chúc mừng sinh nhật con gái 2 - Sưu tầm
  3. Thơ chúc mừng sinh nhật con gái 3 - Sưu tầm
  4. Thơ chúc mừng sinh nhật con gái 4 - Sưu tầm
  5. Thơ chúc mừng sinh nhật con gái 5 - Sưu tầm
 8. Thơ chúc mừng sinh nhật con trai yêu
  1. Thơ chúc mừng sinh nhật con trai 1 - Sưu tầm
  2. Thơ chúc mừng sinh nhật con trai 2 - Sưu tầm
  3. Thơ chúc mừng sinh nhật con trai 3 - Sưu tầm
  4. Tuổi mới đón bao điều bình an - Thu Phạm
  5. Mừng Ngày Sinh Nhật Con Yêu! - Tocngan.HYTV
 9. Bài thơ chúc mừng sinh nhật chị gái
  1. Thơ chúc mừng sinh nhật chị gái 1 - Sưu tầm
  2. Thơ chúc mừng sinh nhật chị gái 2 - Sưu tầm
  3. Thơ chúc mừng sinh nhật chị gái 3 - Sưu tầm
  4. Chúc mừng sinh nhật chị - Trần Lợi
  5. Chúc Mừng Sinh Nhật - Trần Lợi
 10. Thơ chúc mừng sinh nhật anh trai
  1. 10.1 Thơ chúc mừng sinh nhật anh trai 1 - Sưu tầm
  2. 10.2 Thơ chúc mừng sinh nhật anh trai 2 - Sưu tầm
  3. 10.3 Thơ chúc mừng sinh nhật anh trai 3 - Sưu tầm
  4. 10.4 Thơ chúc mừng sinh nhật anh trai 4 - Sưu tầm
 11. Thơ chúc mừng sinh nhật em gái
  1. 11.1 Thơ chúc mừng sinh nhật em gái 1 - Sưu tầm
  2. 11.2 Thơ chúc mừng sinh nhật em gái 2 - Sưu tầm
  3. 11.3 Thơ chúc mừng sinh nhật em gái 3 - Sưu tầm
  4. 11.4 Thơ chúc mừng sinh nhật em gái 4 - Sưu tầm
  5. 11.5 Thơ chúc mừng sinh nhật em gái 5 - Sưu tầm
 12. Thơ chúc mừng sinh nhật em trai
  1. 12.1 Thơ chúc mừng sinh nhật em trai 1 - Sưu tầm
  2. 12.2 Thơ chúc mừng sinh nhật em trai 2 - Sưu tầm
  3. 12.3 Thơ chúc mừng sinh nhật em trai 3 - Sưu tầm
  4. 12.4 Thơ chúc mừng sinh nhật em trai 4 - Sưu tầm
  5. 12.5 Thơ chúc mừng sinh nhật em trai 5 - Sưu tầm
 13. Thơ chúc mừng sinh nhật bạn thân
  1. 13.1 Thơ chúc mừng sinh nhật bạn thân 1 - Sưu tầm
  2. 13.2 Thơ chúc mừng sinh nhật bạn thân 2 - Sưu tầm
  3. 13.3 Chúc Mừng Sinh Nhật - Nguyễn Quang Long
  4. 13.4 Thơ chúc mừng sinh nhật bạn thân 4 - Sưu tầm
  5. 13.5 Quà sinh nhật - Hữu Đông
 14. Thơ chúc mừng sinh nhật người yêu
  1. 14.1 Thơ chúc mừng sinh nhật người yêu 1 - Sưu tầm
  2. 14.2 Thơ chúc mừng sinh nhật người yêu 2 - Sưu tầm
  3. 14.3 Thơ chúc mừng sinh nhật người yêu 3 - Sưu tầm
  4. 14.4 Thơ chúc mừng sinh nhật người yêu 4 - Sưu tầm
  5. 14.5 Chúc mừng sinh nhật - Nguyễn An Đệ
 15. Thơ chúc mừng sinh nhật hài hước cho đồng nghiệp
  1. 15.1 Thơ chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp 1 - Sưu tầm
  2. 15.2 Thơ chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp 2 - Sưu tầm
  3. 15.3 Thơ chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp 3 - Sưu tầm
  4. 15.4 Thơ chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp 4 - Sưu tầm
  5. 15.5 Mừng Sinh Nhật - Huỳnh Tấn Tài
 16. Thơ chúc mừng sinh nhật chính mình
  1. 16.1 Thơ chúc mừng sinh nhật chính mình 1 - Sưu tầm
  2. 16.2 Thơ chúc mừng sinh nhật chính mình 2 - Sưu tầm
  3. 16.3 Mừng sinh nhật ta - Phùng Mạnh Tiếp
  4. 16.4 Happy birthday to me - Quý Phương
  5. 16.5 Ngày sinh nhật - Tạ Thăng Hùng
 17. Thơ chúc mừng sinh nhật vợ
  1. 17.1 Thơ chúc mừng sinh nhật vợ 1 - Sưu tầm
  2. 17.2 Thơ chúc mừng sinh nhật vợ 2 - Sưu tầm
  3. 17.3 Thơ chúc mừng sinh nhật vợ 3 - Sưu tầm
  4. 17.4 Thơ chúc mừng sinh nhật vợ 4 - Sưu tầm
  5. 17.5 Chúc Mừng Sinh Nhật - JB.Nguyễn Hùng
 18. Thơ chúc mừng sinh nhật chồng
  1. 18.1 Thơ chúc mừng sinh nhật chồng 1 - Sưu tầm
  2. 18.2 Thơ chúc mừng sinh nhật chồng 2 - Sưu tầm
  3. 18.3 Thơ chúc mừng sinh nhật chồng 3 - Sưu tầm
  4. 18.4 Thơ chúc mừng sinh nhật chồng 4 - Sưu tầm
  5. 18.5 Thơ chúc mừng sinh nhật chồng 5 - Sưu tầm
 19. Thơ chúc mừng sinh nhật cô giáo
  1. 19.1 Thơ chúc mừng sinh nhật cô giáo 1 - Sưu tầm
  2. 19.2 Thơ chúc mừng sinh nhật cô giáo 2 - Sưu tầm
  3. 19.3 Thơ chúc mừng sinh nhật cô giáo 3 - Sưu tầm
 20. Thơ chúc mừng sinh nhật thầy giáo
  1. 20.1 Thơ chúc mừng sinh nhật thầy giáo 1 - Sưu tầm
  2. 20.2 Thơ chúc mừng sinh nhật thầy giáo 2 - Sưu tầm
  3. 20.3 Thơ chúc mừng sinh nhật thầy giáo 3 - Sưu tầm
 21. Thơ chúc mừng sinh nhật sếp
  1. 21.1 Thơ chúc mừng sinh nhật sếp 1 - Sưu tầm
  2. 21.2 Thơ chúc mừng sinh nhật sếp 2 - Sưu tầm
  3. 21.3 Thơ chúc mừng sinh nhật sếp 3 - Sưu tầm
  4. 21.4 Thơ chúc mừng sinh nhật sếp 4 - Sưu tầm
  5. 21.5 Thơ chúc mừng sinh nhật sếp 5 - Sưu tầm
 22. Thơ chúc mừng sinh nhật công ty
  1. 22.1 Thơ chúc mừng sinh nhật công ty 1 - Sưu tầm
  2. 22.2 Thơ chúc mừng sinh nhật công ty 2 - Sưu tầm
  3. 22.3 Thơ chúc mừng sinh nhật công ty 3 - Sưu tầm
  4. 22.4 Thơ chúc mừng sinh nhật công ty 4 - Sưu tầm
  5. 22.5 Bài thơ mừng sinh nhật Công ty - Nguyễn Quang Long

Không phải ngẫu nhiên mà ngày sinh nhật lại được nhiều người coi trọng như vậy. Ngày đánh dấu cho sự xuất hiện của chúng ta trong cuộc đời ắc hẳn sẽ mang rất nhiều ý nghĩa. Và vào một ngày đặc biệt như vậy, những lời chúc mừng sinh nhật đến từ người thân, bạn bè sẽ giúp niềm vui được nhân đôi.

Tuy nhiên, việc dùng mãi một vài lời chúc giống nhau đôi khi còn có thể khiến bạn nhàm chán. Vì vậy mà người nhận được những lời chúc đó chắc chắn cũng có đôi khi chờ đợi những lời chúc độc đáo hơn. Những lúc này, việc sử dụng những bài thơ chúc mừng sinh nhật mới lạ và đầy ý nghĩa sẽ thú vị hơn rất nhiều.

1. Thơ chúc mừng sinh nhật chứa đựng nhiều tình cảm hơn những câu chúc bình thường 

Bạn có biết vì sao những vần thơ của các nhà thơ tình vẫn luôn sống mãi trong lòng độc giả hay không? Bởi vì thơ chính là thứ dễ dàng chuyển tải cảm xúc của con người nhất, và vì thơ cũng chính là điều dễ đi vào lòng người hơn cả.

Và những bài thơ chúc mừng sinh nhật cũng vậy. Vào ngày đánh dấu sự trưởng thành của một ai đó, chắc chắn họ sẽ nhận được rất nhiều lời chúc từ mọi người xung quanh. Vì vậy, để tạo ấn tượng và hơn hết là thể hiện được tình cảm đặc biệt của bạn đối với người đó, hãy dùng một bài thơ để chúc mừng sinh nhật.

thơ chúc mừng sinh nhật 1
Những bài thơ chúc mừng sinh nhật hay sẽ giúp người nhận hiểu được tình cảm của bạn

Những bài thơ chúc mừng sinh nhật sẽ là cách nhanh nhất để người đó có thể nhận ra được tình cảm mà bạn gửi gắm vào trong từng câu chữ. Và tất nhiên mối quan hệ của hai người cũng sẽ được gắn kết hơn.

2. Những bài thơ chúc mừng sinh nhật hay và tràn đầy ý nghĩa 

Tùy vào từng đối tượng cụ thể, bạn có thể lựa chọn những câu thơ phù hợp nhất để gửi gắm tình cảm của mình vào đó. Hãy để cho những bài thơ chúc mừng sinh nhật này có thể nói lên tình cảm chân thành nhất của bạn nhé!

 1. Chúc mừng sinh nhật bạn, chúc tuổi mới
  Tươi như hoa thiên lý
  Khỏe như đá kim cương
  Sức mạng rắn rỏi phi thường
  Vượt qua được mọi khó khăn vất vả.
 2. Hôm nay đến sinh nhật em
  Chúc em hương sắc càng thêm đậm đà
  Mắt đẹp hơn dải Ngân Hà
  Giọng càng thánh thót vui ca sớm chiều
  Chúc em vui với người yêu
  Đời càng hạnh phúc như triều đang dân
  Anh xin chúc đến nghìn lần
  Những lời hoa mỹ tuyệt trần cho em.
 3. Chúc cho bạn sinh nhật vui vẻ
  Cùng gia đình khe khẽ cười vang
  Nhất là được cùng với nàng
  Nắm tay dạo phố rộn ràng cười vui.

  Và chúc bạn đẩy lùi buồn khổ
  Niềm tin thì tuôn sổ không thôi
  Để cho bạn mãi yêu đời
  Không còn sầu nhớ một thời đã qua.
 4. Hôm nay sinh nhật bạn tôi
  Sáng giờ sao cứ đứng ngồi không yên
  Thôi thì chạy ra phố liền
  Mua hoa tươi thắm ít tiền tặng ngay
  Chúc bạn sinh nhật hôm nay
  Luôn luôn vui vẻ đong đầy tình thân
  Chúc bạn tình yêu thêm gần
  Và mau kết nghĩa châu trần cùng ai.
 5. Hôm nay sinh nhật của huynh
  Muội đang suy nghĩ tặng hoa hay tình
  Muội ngồi suy nghĩ linh tinh
  Tặng hoa sợ héo, tặng tình sợ phai
  Chi bằng tặng huynh cô này
  Mắt to môi thắm không ai xinh bằng.
thơ chúc mừng sinh nhật 2
Một bài thơ chúc mừng sinh nhật hay chính là cách để bạn gửi gắm tình cảm của mình đối với chủ nhân bữa tiệc
 1. Sinh nhật em yêu
  Đánh liều xin chúc
  Chúc em hạnh phúc
  Sinh nhật bình an
  Quà xếp hàng dàn
  Thật vui em nhé.
 2. Hôm nay sinh nhật bạn đời
  Tặng vợ yêu dấu vài dòng yêu thương
  Chúc em mãi mãi mặn nồng
  Chúc em luôn nở nụ cười trên môi.
  Chúc em ánh mắt hôm nào
  Như sao lấp lánh bầu trời thương yêu.
  Chữ yêu, chữ nghĩa, chữ tình
  Anh đây giữ trọn cả đời không quên.
 3. Hôm nay cảnh đẹp nắng hanh vàng
  Muôn thú reo mừng cất tiếng vang
  Cánh bướm tung tăng vờn khóm lá
  Chim oanh ríu rít hót rộn ràng.
  Trăm hoa đua nở chào khoe sắc
  Vạn cánh ong bay chúc tụng nàng
  Chúc phúc em yêu tròn tuổi mới
  Mừng ngày sinh nhật em vừa sang.
 4. Hôm nay sinh nhật con trai
  Mừng con rảo bước đường dài thênh thang
  Tình quê dào dạt xốn xang
  Yêu thương da diết mênh mang cuộc đời.
  Chúc con hạnh phúc thắm tươi
  Niềm vui luôn đọng nụ cười thân thương
  Chúc con chân bước dặm trường
  Bền gan vững chí ngát hương quê nhà.
 5. Sinh nhật chúc em yêu hay ăn nhưng không béo,
  Tiền nhiều như kẹo,
  Tình chặt như keo,
  Đáng yêu như mèo,
  Mịn màng trắng trẻo!

Xem thêm:
Những câu chúc mừng sinh nhật tiếng Anh cực ấm áp và ý nghĩa dành tặng người thân và bạn bè, đồng nghiệp
Gửi lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ dành cho người thân và bạn bè đồng nghiệp
Tổng hợp 120+ tin nhắn chúc mừng sinh nhật dành cho gia đình, người yêu, bạn bè, sếp và đồng nghiệp

3. Thơ chúc mừng sinh nhật ông

Những bài thơ chúc mừng sinh nhật ông sẽ góp phần làm cho không khí gia đình thêm vui vẻ và ấm cúng.

3.1 Mừng Tuổi Ông - Sưu tầm

Ngày lại đến ánh sao hôm mờ nhạt

Mưa rớt rơi gõ tí tách bên hiên

Đêm cô miên trút khắc khoải ưu phiền

Lòng chộn rộn nén thời gian dừng lại.
 

Mai lại đến vòng tuần hoàn xuôi chảy

Biết làm sao níu giữ phút yên vui

Biết thế nào dâu bể hết bùi ngùi

Để âu yếm ôm tuổi đời son trẻ.
 

Đành là thế dâng lời MỪNG TUỔI ÔNG

Nuốt nghẹn ngào khó thể nói nên câu

Ơn sinh thành công mẫu dưỡng dẫu dầu

Ông thêm tuổi cháu gần thêm quạnh vắng

 

Mai lại muộn bên đời vai trĩu nặng

Ngọn nến hồng héo hắt phận mồ côi

Dòng nghĩ suy nào dám nói trọn lời

Mừng sinh nhật ông ơi! MỪNG TUỔI ÔNG

3.2 Mừng Tuổi Ông - Nguyễn Thái

Tình Ông ấm áp tựa vầng xuân

Bát lục niên hồng mạnh bước chân

Lúc trẻ sa trường đền nghĩa nước

Khi già mẫu mực đáp tình dân

Tưng bừng cạnh bạn tròn trung hiếu

Tận lực trong ngoài vẹn đức nhân

Trọn chữ tâm tình cùng cháu chắt

Dâu con quý trọng đến muôn lần.

thơ chúc mừng sinh nhật 3

3.3 Mừng Thọ Ông Tuổi 70 - Dũng Lê Ngọc

Chẳng bạc hay vàng chỉ lẵng hoa

Mừng ông thượng thọ chốn quê nhà

Mong bầu sức khỏe vun đầy đặn

Ước giọt tinh thần trỗi thiết tha

Bạn hữu yêu thương đà ủ ngọt

Cháu con kính trọng sẽ quên già

Bảy mươi, chín chục mùa hoa nở

Nào có lâu gì một thoáng qua…

3.4 Lời chúc sinh nhật muộn đến nội - Sưu tầm

Xin lỗi nội! Bởi bộn bề cuộc sống

Trong lòng con vương bao nỗi khó khăn

Áp lực nhiều về vật chất tinh thần

Nên không kịp chúc mừng sinh nhật nội.

Lời chúc muộn mong nội luôn vui vẻ

Hạnh phúc, gia đình, sức khỏe bình an

Mãi tươi vui cuộc sống được thanh nhàn

Cảm xúc đẹp luôn ngập tràn lòng nội.

Lời chân thành từ tấm lòng con trẻ

Đừng trách phiền vì chậm trễ nội yêu

Đối với nội con yêu kính thật nhiều

Cầu chúc nội vạn điều luôn như ý.

3.5 Mừng thọ Ông tám mươi - Đăng Lộc

Ông nay mừng thọ tám mươi

Trải qua sóng gió, qua thời gian nan

Đối nhân xử thế vẹn toàn

Trên gương mặt Ông vô vàn niềm vui.
 

Chữ tâm đâu nói hết lời

Gia đình sum họp, Ông cơi khẽ khàng

Cuộc đời là những hành trang

Con thuyền Ông chở nhẹ nhàng vượt qua.
 

Chẳng than van, chẳng kêu ca

Cứ vui vẻ, cứ chan hoà dưới trên

Dạy con chí vững gan bền

Cùng non sông, đất nước tới miền vinh quang.
 

Tuổi tám mươi, tuổi bạc vàng

Không phú quý, chẳng giàu sang vẫn cười

Như cây đại thụ giữa trời

Sống vui khỏe, sống thảnh thơi con mừng.

4. Thơ chúc mừng sinh nhật bà 

Ngoài lời chúc thân thương, bạn có thể gửi tặng những bài thơ chúc mừng sinh nhật ý nghĩa đến người bà kính yêu.

4.1 Vui Tuổi Bà - Nguyễn Thái

Nghĩa Bà ngàn trùng tựa biển khơi

Âu sầu vận số chẳng hề vơi

Tùng dương tỏa bóng quên mây gọi

Bách hợp che sương lãng tuyết rơi

Cháu chắt quây quần thêm phúc lộc

Gia đình tụ họp rộn vang nơi

Mong ngày bão tố không còn nữa

Thất cửu niên rồi muốn thảnh thơi.

4.2 Mừng Nội Tuổi 80 - Phạm Ngọc Vĩnh

Tám mươi còn khỏe khoái vui chân

Xa lắc xa lơ vẫn mấy lần

Đến Phố Mộc Châu vui bạn cũ

Thăm Nhà Thủy Điện quý người thân

Nghe thơ ấm áp ghi trong dạ

Nhận ảnh nồng nàn nhớ tận tâm

Đừng nói tuổi già không tiến thủ

Xuân về chúc nội bách niên nhân.

thơ chúc mừng sinh nhật 4

4.3 Mừng ngoại thêm tuổi mới - Phạm Bá Tài

Con mừng thọ ngoại tám mươi

Mái đầu bạc trắng miệng cười vẫn xưa

Môt đời tần tảo sớm trưa

Chắt chiu khôn lớn chưa vừa ngoại đâu

Tuổi thơ dang nắng ve sầu

Mồ hôi sốt-mẹ canh thâu dổ dành

Vải thô dệt sợi chỉ mành

Vải bao nhiêu sợi tình dành cho con

À ơi…ru giấc ngủ ngoan

Cánh cò thiêm thiếp từ còn trong nôi

Trắng mây nhớ ngoại ngoại ơi

Choái tiêu gốc quế nong phơi mít già

Nịt lưng ruột tượng khoai chà

Nuôi con khôn lớn thay ông tảo tần

Thân cò sớm tối chuyên cần

Để ông đi trả nợ nần nước non

Giờ đây dáng ngoại mỏi mòn

Một thân góa bụa chẳng tròn niềm vui

Xin đừng buồn nữa ngoại ơi

Bao nhiêu con cháu đứng ngồi quanh đây

Về mừng thọ ngoại tám mươi

Một người ngoại đã suốt đời vì con

Nguyện xin phúc cả trao ban

Cho đời ngoại được an khang tuổi già

Khỏe mạnh sớm tối vào ra

Bên con bên cháu chan hòa niềm vui

Rượu hại ngoại uống ít thôi

Để còn sức khỏe sống lâu tuổi già

Hạc vàng tung cánh trời xa

An vui tự tại bài ca thọ trường

Vui buồn cuộc sống yêu thương

Đỡ nâng con cháu trên đường lập thân

Đôi dòng tâm huyết ân cần

Những mong cho ngoại mười phân vẹn mười.

4.4 Mừng thọ ngoại - Nguyễn Quang Long

Chúc Ngoại xuân này tuổi chín mươi

Bình an mạnh khỏe mãi bên đời

Tâm bền nhiệt huyết  n hoài trải

Dạ vững tinh thần Nghĩa chẳng vơi

Dưỡng Đức ngàn năm còn phủ đượm

Bồi Nhân vạn kiếp vẫn in ngời

Người luôn tỏa sáng lòng trung hậu

Hưởng phúc êm đềm thụ lộc khơi.

4.5 Chúng con chúc mừng sinh nhật nội - Sưu tầm

Mấy mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông

Thời gian cứ thế trôi không đợi người

Thanh xuân ngày trước phong trần

Xế chiều vẫn giữ nụ cười trên môi

Hôm nay sinh nhật Nội tôi

84 năm đã chạm rồi nội yêu

Chúc Nội sức khỏe thật nhiều

Cầu xin cho Nội vạn điều bình an

Ơn Chúa ban xuống ngập tràn

Trên ông góa phụ muôn ngàn hồng ân.

Xem thêm:
40 lời chúc mừng sinh nhật ông bà nội ngoại hay và ý nghĩa nhất
Những lời chúc mừng thọ ông bà, cha mẹ ý nghĩa ý nghĩa hơn triệu món quà
Tổng hợp những lời chúc ông bà sống lâu trăm tuổi hay nhất 2022

5. Thơ chúc mừng sinh nhật mẹ yêu

Sinh nhật luôn là dịp đặc biệt để bày tỏ tình cảm với mẹ yêu. Vì vậy, bên cạnh lời chúc, hãy dành tặng những vần thơ chúc mừng sinh nhật mẹ thấm đượm tình cảm để ngày đặc biệt này thêm phần ý nghĩa. 

5.1 Thơ chúc mừng sinh nhật mẹ 1 - Sưu tầm

Hôm nay, mùng… tháng…

Là ngày mẹ đã sinh ra trong đời

Mong sao mẹ được an khang

Ngày ngày hạnh phúc vui vầy với con

Bao nhiêu vất vả, khó khăn

Đừng nên gánh hết mà để lại cho con

Chỉ mong mẹ mãi an lành

Là điều ước con muốn nhất trần đời.

5.2 Thơ chúc mừng sinh nhật mẹ 2 - Sưu tầm

Chúc Mẹ luôn rạng rỡ cười

Tuổi già hạnh phúc hồng tươi đạo đời

Hưởng thụ phúc lộc của trời

Cùng với con cháu cuộc đời trần gian.

thơ chúc mừng sinh nhật 5

5.3 Thơ chúc mừng sinh nhật mẹ 3 - Sưu tầm

Sáu mươi năm trong cuộc đời

Tay chưa lần chạm hoa tươi bánh mừng

Đến nay tuổi đã lục tuần

Cháu con cùng chúc quây quần bên nhau

Sức tràn qua bể sông thao

Tâm vui nhẹ nhõm mai sau vững bền

Dòng đời luôn gặp điều hên

An nhiên tự tại khắc tên mẹ hiền.

5.4 Mừng Thọ Mẹ - Sư Phụ

Bảy mươi xuân ấy lắm gian lao

Hạnh phúc tuổi già thỏa ước ao

Việc nước gian truân chưa từng nản

Đạo nhà vất vả chẳng hề nao

Rể, dâu, trai, gái đều nên nghiệp

Cháu, chắt, nội, ngoại học hành cao

Nhớ lại cảnh xưa cay khóe mắt

Tự lòng cảm xúc cứ dâng trào.

5.5 Mừng sinh nhật mẹ - Nguyễn Thị Xuân Hương

Bà ngoại sinh mẹ mẹ sinh con

Mẹ năm ba (53) tuổi con tròn ba hai (32)

Gập ghềnh mọi nẻo chông gai

Chắt chiu từng giọt nắng mai cuối trời.

Đời mẹ bao giọt lệ rơi

Mồ hôi mặn chát giữa đời mưu sinh

Đa đoan bởi nặng nghĩa tình

Sầu đau mình mẹ hi sinh âm thầm.

Mẹ ơi qua hết thăng trầm

Cầu trời cho mẹ muôn phần khỏe vui

Bình an tâm dạ thảnh thơi

A Di Đà Phật! Chứng lời nguyện tâm!!!

6. Thơ chúc mừng sinh nhật bố

Gửi tặng những bài thơ chúc mừng sinh nhật bố là một trong những cách giúp bạn dễ dàng bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc với công ơn to lớn tưa biển trời của bố kính yêu.

6.1 Thơ chúc mừng sinh nhật bố 1 - Sưu tầm

Bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông

Thời gian mải miết trôi không đợi người

Tới ngày sinh nhật cha rồi

Lòng con sao thấy bồi hồi cha yêu.

 

Chúc cha sức khỏe thật nhiều

Mong cha may mắn vạn điều bình an

Đông qua xuân lại ngập tràn

Ầu ơ ru cháu hân hoan cả nhà.

 

Cha luôn cất tiếng hát ca

Cho cháu ngoan ngủ cả nhà thêm vui

Làm sao quên được cha ơi

Cũng lời ru ấy của lời cha ru.

 

Ngọt ngào như gió mùa thu

Bàn tay êm dịu nhẹ đưa giấc nồng

Cháu - con cha bế cha bồng

Tấm lòng rộng mở như sông ngân hà.

 

Vui cùng con cháu trong nhà

Tình cha cao rộng hơn là thái sơn

Con còn như chiếc lá non

Cha là bóng cả cho con nép vào.

 

Thơ này biết nói làm sao

Tình cha sâu đậm dâng trào trong con

Chúc cha thêm một tuổi tròn

Vui - khỏe - hạnh phúc cháu con xum vầy.

6.2 Thơ chúc mừng sinh nhật bố 2 - Sưu tầm

Hôm nay sinh nhật cha rồi

Mười hai tháng nữa cha tròn bảy mươi

Bảy mươi độ tuổi thất tuần

Mong rằng cha sẽ được nhiều bình an

Mấy vần con gửi thay quà

Chùm thơ lục bát con dành tặng cha

Chúc cha mạnh khỏe an lành

Cùng mẹ sống mãi muôn đời bên con.

thơ chúc mừng sinh nhật 6

6.3 Thơ chúc mừng sinh nhật bố 3 - Sưu tầm

Hôm nay sinh nhật Ba

Chẳng có chi làm quà

Chỉ có tấm thiệp xinh

Chúc Ba mãi không già.

 

Hôm nay Ba đi làm xa

Con nhớ Ba từng ngày

Nhớ lúc khi trường tan

Có Ba chờ đón đưa.

 

Ba ơi con biết ơn Ba,

Dưỡng nuôi con nên người

Dạy con bao điều tốt

Con thương Ba thật nhiều.

 

Ba ơi con biết ơn Ba,

Dưỡng nuôi con nên người

Dạy con bao điều tốt

Con mãi mãi yêu Ba.

6.4 Thơ chúc mừng sinh nhật bố 4 - Sưu tầm

Xin cảm ơn đời đã cho con một người cha đáng kính!

Cha luôn là một trụ cột vững chắc cho cả gia đình mình,

Là niềm tự hào cho anh chị em tụi con,

Là lẽ sống để chúng con vững niềm tin.

Con không đếm hết đã bao nhiêu lần lặng thinh

Cũng chỉ vì con làm cho cha buồn bởi suy nghĩ lạc lõng của mình,

Nhưng có một điều mà con luôn nhớ,

Đó là dù con có bao nhiêu lỗi lầm đi nữa

Cha vẫn luôn giúp con được lại là chính mình.

Chúc mừng sinh nhật cha yêu của con.

6.5 Thơ chúc mừng sinh nhật bố 5 - Sưu tầm

Vần thơ đã viết gởi bố … (tên của bố)

Để tiệc sinh thần rạng rỡ bung

Chúc khỏe thường niên tình mãi ngọt

Cầu may đủ kiếp nghĩa không chùng

Đêm thì Thính rải cho người sướng

Sáng lại thơ trào khiến kẻ sung

Tuổi mới giàu sang nhiều phúc lộc

Bầu yêu sống dậy thảnh thơi cùng.

7. Thơ chúc mừng sinh nhật con gái yêu

Những bài thơ chúc mừng sinh nhật con gái của cha mẹ không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa mà còn là động lực giúp con yêu thêm tự tin, mạnh mẽ trên đường đời.

7.1 Thơ chúc mừng sinh nhật con gái 1 - Sưu tầm

Với bao cảm xúc bồi hồi

Mới ngày nào bé bên nôi ru hời

Hai năm chăm bẵm con ơi

Nhớ ngày con mẹ chào đời rất vui

Hôm nay nhớ lại bùi ngùi

Nhìn con nhiều lúc đẩy lui nỗi buồn

Yêu con mẹ vẫn luôn luôn

Quan tâm săn sóc khơi nguồn ý thơ

Niềm vui hạnh phúc vô bờ

Chúc con chăm chỉ giấc mơ ngập lòng

Yêu con cha mẹ đều mong

Học hành chăm chỉ vui lòng mẹ cha.

7.2 Thơ chúc mừng sinh nhật con gái 2 - Sưu tầm

Sinh nhật con, cha tặng thơ

Con ơi khôn lớn từng giờ cha mong

Nhớ thương cha nén trong lòng

Dõi theo từng bước tuổi hồng thần tiên

Chăm ngoan học giỏi an yên

Là cha thỏa nguyện nỗi niềm nơi xa

Giòn tan nhé nụ cười hoa

Món quà vô giá đời cha mong chờ!

thơ chúc mừng sinh nhật 7

7.3 Thơ chúc mừng sinh nhật con gái 3 - Sưu tầm

Hôm nay sinh nhật con ơi!

Nhớ ngày xưa ấy mẹ thời đẻ đau

Thương con mẫu tử tình sâu

Bú bầu sữa mẹ bấy lâu nghĩa tình.

Nuôi con khôn lớn đẹp xinh

Con là khuôn mẫu tấm hình mẹ đây

Mười hai năm nhớ một ngày

Mong con ngoan giỏi tràn đầy niềm vui.

Lung linh như ánh sao trời

Chăm hiền đức độ ấy thời công cha

Xinh tươi như một bông hoa

Con là trò giỏi cả nhà hân hoan.

7.4 Thơ chúc mừng sinh nhật con gái 4 - Sưu tầm

Ngày sinh nhật của bé yêu

Mẹ xin nhắn nhủ mấy điều thiết tha

Con là nụ con là hoa

Con là hy vọng, con là tình yêu

Con là nắng sớm, mây chiều

Con là tất cả những điều đẹp tươi

Mong con luôn khỏe luôn vui

Trên môi nở mãi nụ cười như hoa.

7.5 Thơ chúc mừng sinh nhật con gái 5 - Sưu tầm

Sinh nhật con, chẳng có gì

Thôi thì bố tặng, bút chì tập tô

Sau này con vẽ… ô tô

Để bố tập lái đi về tuổi thơ

Cuộc đời tựa những giấc mơ

Yêu con bố hát ầu ơ… đêm ngày

Sinh con mẹ cũng hao gày

Sông Thương chiều ấy đỏ đầy… phù sa

Miệng con cười nở thơm hoa

Chiều vui cùng bạn ê…a đánh vần

Có gì mà phải tần ngần

Hôm nay bố đãi cả nhà… búp phê.  

Xem thêm:
30 status chúc mừng sinh nhật dành cho cha ý nghĩa và hài hước ấm áp tình cha con
200 lời chúc mừng sinh nhật con gái yêu ngắn gọn, hài hước, ý nghĩa nhất

Những lời chúc mừng sinh nhật mẹ đầy yêu thương

8. Thơ chúc mừng sinh nhật con trai yêu

Dù cho con có trưởng thành, trong mắt cha mẹ, con vẫn mãi là đứa trẻ cần được chăm bẵm, yêu thương. Những câu thơ chúc mừng sinh nhật con trai không chỉ là tình yêu thương mà còn là lời cầu chúc mà cha mẹ muốn dành cho con.

8.1 Thơ chúc mừng sinh nhật con trai 1 - Sưu tầm

Bé yêu tròn 1 tuổi.

Thổi nến chúc mừng con.

Thôi nôi đầy ý nghĩa.

Hay ăn no căng tròn.

Má hồng xinh mũm mĩm.

Trông con như búp bê.

Yêu con thơm vào nhá.

Con cười tít yêu ghê!

8.2 Thơ chúc mừng sinh nhật con trai 2 - Sưu tầm

Sinh nhật con yêu mẹ nhắc lời

Học hành cố gắng nhé con ơi!

Công danh sự nghiệp luôn làm trọng

Hạnh phúc trong đời chớ để vơi.

Nhân phẩm con người nên rộng mở

Tâm can rọi sáng để lòng ngơi

Tuổi xuân hoa nở niềm vui tới

Nến thắp lung linh đẹp rạng ngời.

thơ chúc mừng sinh nhật 8

8.3 Thơ chúc mừng sinh nhật con trai 3 - Sưu tầm

Mẹ yêu con biết mấy

Cái ngày con ra đời

Một chiều thu mát mẻ

Ôm con mẹ ru hời.

 

Con hiền và ngoan lắm

Chăm chỉ học và chơi

Mẹ dõi theo từng bước

Và yêu con nhất rồi!

 

Từng bước đi đầu tiên

Trong vòng tay mẹ hiền

Nụ cười con toả sáng

Xoá tan bao ưu phiền…

 

Giờ đầy con đã lớn

Học và chơi thật nhiều

Hôm nay ngày sinh nhật

Mẹ hôn con bé yêu!    

8.4 Tuổi mới đón bao điều bình an - Thu Phạm

CHÚC con mẹ mãi vuông tròn

MỪNG con tuổi mới chẳng còn ham chơi

SINH con, mẹ cám ơn trời

NHẬT nguyệt soi sáng, con thời bình an.

CON vui, mẹ hết gian nan

YÊU thương trọn vẹn chứa chan nghĩa tình

TUỔI mười bốn, ánh lung linh

MỚI ngày nào đó tượng hình con yêu.

ĐÓN con, hạnh phúc trăm chiều

CHÀO mừng con đến thật nhiều hân hoan

BAO năm con lớn, con ngoan

ĐIỀU cha mẹ ước, vẹn toàn cho con.

BÌNH bình một cõi vuông tròn

AN yên con bước, mẹ còn đăm chiêu

Chúc mừng sinh nhật con yêu

Tuổi mới đón chào bao điều bình an.

8.5 Mừng Ngày Sinh Nhật Con Yêu! - Tocngan.HYTV

Ngày hôm đó

Mẹ đã sinh con ra

Trong niềm vui vỡ òa

Của 1 gia đình nhỏ.

 

Mẹ nhớ mãi ngày đó

Con khóc đêm rất nhiều

Ngủ chẳng được bao nhiêu

Đêm chỉ ăn và khóc.

 

15 năm khó nhọc!

Giờ con đã trưởng thành

Mong con lớn thật nhanh

Trở thành người có ích.

9. Bài thơ chúc mừng sinh nhật chị gái

Có người từng nói: “Có một bà chị, với những đứa em là cả một đặc ân”. Chị gái luôn thay bố mẹ làm việc nhà, chăm sóc các em. Có thể vì thế, chị vừa dịu dàng như mẹ nhưng đôi khi lại nghiêm khắc như bố. Nhân ngày sinh nhật chị yêu, những vần thơ chúc mừng sinh nhật chị gái dưới đây sẽ thay bạn gửi lời cảm ơn và tình yêu thương đến với chị.

9.1 Thơ chúc mừng sinh nhật chị gái 1 - Sưu tầm

Hôm nay sinh nhật chị yêu

Mà em xa quá nên liều làm thơ

Định đoạn Facebook gửi nhờ

Hoa quà không có bây giờ làm sao?

 

Thôi thì sinh nhật ngọt ngào

Niềm vui hạnh phúc dâng trào tuổi xuân

Chúc chị hai chữ bình an

Cộng thêm may mắn miên man nhiều tiền.

 

Chị em luôn đẹp như tiên

Trong ngày sinh nhật bạn hiền đến chơi

Xuân hồng như mãi đôi mươi

Chị ơi trẻ mãi vui tươi không già.

 

Em đây không có món quà

Nhưng lời em viết đậm đà tình thân

Hạnh phúc gửi chị chứa chan

Mừng ngày của chị sinh thần an vui .

 

Chị ơi mau nhận đi thôi

Quà em gửi cả một lời thơ hay

Sinh nhật quà nhận đầy tay

Hoa ôm không hết một ngày không quên.

9.2 Thơ chúc mừng sinh nhật chị gái 2 - Sưu tầm

Chúc chị sinh nhật vui vẻ

Cùng gia đình mình khe khẽ cười vang

Nhất là được cùng với chàng

Nắm tay dạo phố rộn ràng cười vui

Cuộc đời đẹp tựa bài thơ

Sống trong đầm ấm không giờ đổi thay

Gửi chị lời chúc thật may

Tình yêu, hạnh phúc giang tay đón chào.

thơ chúc mừng sinh nhật 9

9.3 Thơ chúc mừng sinh nhật chị gái 3 - Sưu tầm

Hôm nay sinh nhật chị rồi

Mà em háo hức đứng ngồi không yên

Muốn có được liều thuốc tiên

Tặng chị, chị uống đẹp liền ra ngay

Muốn có đôi cánh để bay

Sà đến bên chị mừng ngày chị sinh

Ước là ngọn nến lung linh

Muôn mầu rạng rỡ chúng mình cùng vui

Ước thì cũng chỉ ước thôi

Đến giờ cũng chỉ biết ngồi làm Thơ

Chúc chị cuộc sống như mơ

Gia đình hạnh phúc từng giờ thăng hoa

Chúc cha mẹ sống chan hòa

Con cái thành đạt chói lòa vinh quang

Chúc cho công việc đàng hoàng

Công thành danh toại mở mang cơ đồ.

9.4 Chúc mừng sinh nhật chị - Trần Lợi

Chúc chị hạnh phúc đậm đà

Chúc chị tươi trẻ thật là đáng yêu

Chúc chị sức khỏe thật nhiều

Lắm tiền nhiều bạc vạn điều bình an

Chúc chị may mắn giàu sang

Gia đình sung túc an khang thuận hoà

Đời luôn tươi nở như hoa

Cuộc sống vui vẻ nhiều quà vui vui

Chúc chị tình cảm mẫn mùi

Vợ chồng đoàn kết ngọt bùi chia chung

Bốn nhăm vẫn khỏe vẫn xung

Ta nâng cốc rượu chúc cùng “CẠN LY ! “

9.5 Chúc Mừng Sinh Nhật - Trần Lợi

CHÚC chị xinh gái đáng yêu

MỪNG chị mạnh khỏe mọi điều bình an

SINH nhiều vui vẻ tràn lan

NHẬT toả ánh sáng trời ban phước lành

CHỊ luôn trẻ đẹp long lanh

YÊU thương hạnh phúc xe nhanh... nhiều tiền.

Sinh nhật vui vẻ chị gái nhá!

10. Thơ chúc mừng sinh nhật anh trai

Ngày sinh nhật anh trai đã đến! Hãy “bỏ túi” những bài thơ chúc mừng sinh nhật ý nghĩa sau để tạo bất ngờ cho anh ấy nhé!

10.1 Thơ chúc mừng sinh nhật anh trai 1 - Sưu tầm

Chúc bác vui vẻ, mãi trẻ dai

Sức khỏe vô biên mãi phát tài

Hoa nhiều vô kể, tha hồ hái

Sáng tác thơ hài, sướng lỗ tai.

Bác còn phòng trống chửa có ai

Chúc bác sớm tìm được nay mai

Cô nàng nào đó đang ép ai (FA)

Vẫn còn nhuận sắc, chưa tàn phai.

Thôi em chúc gọn không lai rai

Chúc bác mãi mãi vẫn đẹp “troai”.

10.2 Thơ chúc mừng sinh nhật anh trai 2 - Sưu tầm

Chúc anh sinh nhật thật vui

Nụ cười rạng rỡ cho đời hân hoan

Chúc anh tim mãi rộn ràng

Tình yêu hạnh phúc ngập tràn mãi nha

Chúc anh tình cảm mặn mà

Cho tim anh được thiệt tha ấm nồng.

thơ chúc mừng sinh nhật 10

10.3 Thơ chúc mừng sinh nhật anh trai 3 - Sưu tầm

Hôm nay sinh nhật anh trai

Cơ mà em chẳng chúc nhiều được đâu

Chúc anh tuổi mới bớt sầu

Công danh sự nghiệp ào ào đi lên

Tình trường chớ bớt, hãy thêm

Để không còn cảnh đêm đêm khóc thầm

Ấy chà, không phải em nhầm

Chúc anh mạnh khỏe, vững tâm với nghề

Chớ mà sa ngã anh nghe

Một điều nhẫn nhịn, tứ bề đều vuông

Bấy nhiêu nhưng cả tấm lòng

Út xin gửi tặng tới ông anh già.

10.4 Thơ chúc mừng sinh nhật anh trai 4 - Sưu tầm

Gởi anh trai chúc mừng ngày sinh nhật

Bởi bây giờ em còn cách xa xôi

Nên đành gởi bằng dòng thơ viết vội

Sinh nhật này xin chúc anh luôn khoẻ

Mãi an vui môi hé nở nụ cười

Như nắng hồng ấm áp khắp muôn nơi

Cùng người thân bên gia đình trọn vẹn.

Xem thêm:
Những lời chúc sinh nhật con trai tràn đầy yêu thương của cha mẹ
Ấm áp với 30 lời chúc mừng sinh nhật chị gái hài hước nhưng chân thành
35 lời chúc mừng sinh nhật anh trai ngắn gọn, hài hước, ý nghĩa, chân thành nhất

11. Thơ chúc mừng sinh nhật em gái

Nhân ngày công chúa nhỏ ra đời, đừng quên dành tặng những bài thơ chúc mừng sinh nhật em gái siêu dễ thương dưới đây.

11.1 Thơ chúc mừng sinh nhật em gái 1 - Sưu tầm

Hôm nay anh mới nhớ

Ngày mẹ sinh ra em

Em đẹp như que kem

Và thật là xinh xắn.

 

Cuộc đời sao thật ngắn

Chúc em sống thật vui

Và luôn luôn yêu đời

Cùng nhiều nhiều may mắn.

 

Em luôn luôn khỏe khoắn

Học giỏi, thành công

Mau mau sớm có chồng

Để anh còn ăn cỗ!

11.2 Thơ chúc mừng sinh nhật em gái 2 - Sưu tầm

Chúc em sớm có người yêu

Đời càng hạnh phúc như triều đang dâng

Anh xin chúc đến nghìn lần

Những lời hoa mỹ tuyệt trần cho em.

 

Chúc mừng sinh nhật em yêu

Chúc em sức khỏe nhiều nhiều nhé cưng

Chúc em thêm tuổi tưng bừng

Chuyện mừng luôn có, chuyện vui luôn về.

 

Hạnh phúc êm ấm tràn trề

Con ngoan học giỏi vâng lời mẹ cha

Tình yêu mãi được thăng hoa

Ngày này sinh nhật, nhận quà mỏi tay.

thơ chúc mừng sinh nhật 11

11.3 Thơ chúc mừng sinh nhật em gái 3 - Sưu tầm

Hôm nay anh chợt nhớ

Là ngày mẹ sinh em

Một cuộc đời chớm nở

Giữa hàng mấy tỷ người.

 

Khi ấy anh một tuổi

Mới chập chững bước đi

Còn em thì bé tí

Vừa mở mắt nhìn đời.

 

Đến đây cũng đã dài

Bao nhiêu lời chưa cạn

Nhưng trang thư có hạn

Nên kết lại mà thôi.

 

À mà quên chưa chúc

Em tuổi mới xinh tươi

Hãy cười nhiều em nhé

Vì đời mấy khi vui…

11.4 Thơ chúc mừng sinh nhật em gái 4 - Sưu tầm

Chúc mừng sinh nhật vui tươi

Em thêm một tuổi, hát cuời hả hê

Mừng ngày sinh nhật vui ghê!

Bạn bè đông đúc cùng về chúc em

Đèn hoa thắp sáng nhìn xem

Ai xinh rực rỡ khi thêm tuổi hồng?

Trên cao có ánh cầu vồng

Tô làn da mỏng sắc hồng thêm xinh

Tuổi xuân tựa buổi bình minh

Tương lai chớm mở muôn hình giấc mơ:

“Cuộc đời đẹp tựa bài thơ

Sống trong đầm ấm không giờ đổi thay”

Gửi em lời chúc thật may:

“Tình yêu, ước vọng giang tay đón chào

Và vì sao sáng trên cao

Tiếp em nghị lực buớc vào tương lai”

11.5 Thơ chúc mừng sinh nhật em gái 5 - Sưu tầm

Hôm nay sinh nhật em gái

Anh đây bận việc không quà chẳng hoa

Chỉ vài câu chữ phương xa:

Chúc em hạnh phúc cả nhà ấm êm!

Chúc em ngày một đẹp thêm!

Mua mai bán đắt tài thêm em à

Chúc em vang mãi lời ca,

Làm vui cuộc sống ngân nga tiếng đời.

Anh đây chỉ có đôi lời

Làm quà kỉ niệm cho em gái anh.

12. Thơ chúc mừng sinh nhật em trai

Sau đây là những bài thơ mừng sinh nhật em trai vừa bá đạo vừa ý nghĩa mà bạn không nên bỏ qua.

12.1 Thơ chúc mừng sinh nhật em trai 1 - Sưu tầm

CHÚC bạn hôm nay, ngày đẹp tươi

MỪNG vui phấn khích, đất trời này

SINH ra tinh nghịch lí và lắc 

NHẬT ký từ đây, ôi tuyệt vời.

12.2 Thơ chúc mừng sinh nhật em trai 2 - Sưu tầm

Chúc vẹn bình yên giữa cuộc đời

Chúc nhiều hạnh phúc ngỡ ngàng khơi

Chúc luôn khoẻ mạnh làm thân vững

Chúc vẫn an nhiên để trí ngời

Chúc cõi duyên tình êm vạn nẻo

Chúc đường sự nghiệp ấm ngàn nơi

Chúc bao ước nguyện thành như ý

Chúc cả lời thơ mãi tuyệt vời.

thơ chúc mừng sinh nhật 12

12.3 Thơ chúc mừng sinh nhật em trai 3 - Sưu tầm

Hôm nay sinh nhật em yêu

Cơ mà chị chẳng chúc nhiều được đâu

Chúc em tuổi mới bớt sầu

Công danh sự nghiệp ào ào đi lên

Tình trường chớ bớt… hãy thêm

Để không còn cảnh đêm đêm khóc thầm

Ấy chà… hổng phải… chị nhầm

Chúc em mạnh khỏe… vững tâm với nghề

Chớ mà sa ngã em nghe

Một điều nhẫn nhịn… tứ bề đều vuông

Bấy nhiêu… nhưng cả tấm lòng

Chị xin gửi tặng "ông già cụ non".

12.4 Thơ chúc mừng sinh nhật em trai 4 - Sưu tầm

Chúc em sinh nhật vui vẻ

Chúc em luôn tươi trẻ mỗi ngày

Nhất là sớm được chung vai

Cùng người yêu dấu đắm say hôn nồng

Chúc em mãi vui trong hạnh phúc

Ngày tháng năm mọi lúc mọi giờ

Chúc em tình đẹp như mơ

Tô lên cuộc sống nên thơ dạt dào.

12.5 Thơ chúc mừng sinh nhật em trai 5 - Sưu tầm

Hôm nay sinh nhật em trai

Công thành danh toại tháng ngày chị mong

Cả nhà vui sướng chờ trông

Ngày em thành đạt vinh danh gia đình

Chim non tung cánh trời xanh

Công danh sự nghiệp, như nguyện lòng em.

13. Thơ chúc mừng sinh nhật bạn thân

Sinh nhật bạn thân là một sự kiện đặc biệt mà bạn không thể bỏ lỡ. Bên cạnh những món quà ý nghĩa, những màn “quẩy” quên lối về, đôi dòng thơ chúc mừng sinh nhật bạn thân vừa lầy lội, vừa sâu sắc sẽ giúp bạn dễ dàng thể hiện sự trân trọng của mình dành cho tình bạn đẹp này. 

13.1 Thơ chúc mừng sinh nhật bạn thân 1 - Sưu tầm

Hôm nay sinh nhật bạn

Tớ chẳng có quà đâu

Chỉ có tấm thiệp màu

Làm quà thay lời chúc

Chúc cho bạn hạnh phúc

Thêm tuổi mới bình yên

Và có thật nhiều tiền

Cùng thành công rực rỡ.

13.2 Thơ chúc mừng sinh nhật bạn thân 2 - Sưu tầm

Hôm nay sinh nhật bạn tôi

Bồi hồi tôi chúc mấy lời như sau

Chúc cho bạn một cuộc sống muôn màu

Quanh năm vui vẻ bạc đầu vui tươi

May mắn thì luôn mỉm cười

Thành công rực rỡ trong đời bạn nghe.

thơ chúc mừng sinh nhật 13

13.3 Chúc Mừng Sinh Nhật - Nguyễn Quang Long

Cảnh thắm xuân hồng bạn hữu ơi

Mừng thêm một tuổi vẽ xinh đời

Khơi mầm ngỏ ý tâm hoài đợi

Thả bút gieo vần dạ mãi khơi

Tặng những lời thơ hòa ái bổng

Vầy bao khúc nhạc giữ ân ngời

Tâm tình cảm mến trao người hỡi

Dẫu hạ thu tàn ước chẳng vơi.

13.4 Thơ chúc mừng sinh nhật bạn thân 4 - Sưu tầm

Sinh nhật vui vẻ ý nghĩa nha

Chúc cho hạnh phúc đậm đà tình yêu

Chúc cho sức khỏe thật nhiều

Chúc cho may mắn vạn điều bình an.

Lắm tiền nhiều bạc giàu sang

Niềm vui hạnh phúc càng ngày càng xinh

Chúc luôn sung túc gia đình

Thành công tiếp nối hành trình công danh.

Chúc cho ấm áp an lành

Bao nhiêu hạnh phúc vây quanh mỗi ngày

Không buồn cũng chẳng đắng cay

Không đau chẳng khổ mỗi ngày cười thôi.

Nụ cười sẽ mãi trên môi

Hãy luôn chia sẻ cùng tôi nếu cần

Vai này dựa nhé bạn thân

Nhớ là tôi mãi ở gần bạn thôi.

13.5 Quà sinh nhật - Hữu Đông

Đây là nến, đây là hoa.

Còn đây là nhửng túi quà xinh xinh.

Bánh kem thắp sáng lung linh.

Ồ! Hôm nay chính là sinh nhật hồng.

Qùa tôi, thơ tặng được không ?

Sinh nhật vui vẽ mấy dòng thơ đây.

Đơn giản chỉ có thế này.

Gửi đến tặng bạn nhân ngày bạn sinh.

Đây thực là tấm chân tình.

Tôi gửi tặng bạn nhân sinh nhật hồng.

Xem thêm:
Ngập tràn yêu thương với 30 lời chúc mừng sinh nhật em gái chân thành, ý nghĩa
Bày tỏ yêu thương với 30 lời chúc mừng sinh nhật em trai hài hước, ý nghĩa nhất
111 lời chúc mừng sinh nhật bạn thân, status cap câu chúc sinh nhật bạn thân vui vẻ ý nghĩa

14. Thơ chúc mừng sinh nhật người yêu

Dành tặng những bài thơ chúc mừng sinh nhật người yêu lãng mạn sẽ giúp tình cảm của hai bạn thêm khăng khít. 

14.1 Thơ chúc mừng sinh nhật người yêu 1 - Sưu tầm

Gửi anh yêu chúc mừng ngày sinh nhật

Đoá hoa hồng cùng tất cả niềm vui

Bởi bây giờ mình còn cách xa xôi

Nên đành gởi bằng dòng thơ viết vội

Yêu em nhiều thì mong anh đừng giận dỗi

Đợi năm sau mình chung lối chung đường

Em sẽ đền cho anh cả tình thương

Để bù lại... mong đừng buồn anh nhé

Sinh nhật này xin chúc anh luôn khoẻ

Mãi an vui môi hé nở nụ cười

Như nắng hồng ấm áp khắp muôn nơi

Cùng người thân bên gia đình trọn vẹn

Sinh nhật này cho em lần lỗi hẹn

Thương em thì đừng giận nhé anh yêu

Tuy xa xôi em vẫn chúc thật nhiều

Sinh nhật anh được bao điều mong đợi.

14.2 Thơ chúc mừng sinh nhật người yêu 2 - Sưu tầm

Cứ mỗi sáng ta thấy mình hạnh phúc

Tin nhắn em mang lời chúc mỗi ngày

Lời dung dị nhưng thắm tình thân thiết

Miệng ta cười mà sóng mắt ta cay.

Cám ơn em giữa dòng đời bận rộn

Vẫn không quên mang tới những niềm vui

Để ta thấy đời còn nhiều người tốt

Luôn bên ta chia sẻ những ngọt, bùi…

Gửi tới em những lời yêu thương nhất

Sự nghiệp em sẽ mãi rộng thênh thang

Thêm một tuổi thêm nhiều niềm vui mới

Chúc đường em đi luôn rực rỡ nắng vàng.

thơ chúc mừng sinh nhật 14

14.3 Thơ chúc mừng sinh nhật người yêu 3 - Sưu tầm

Chúc mừng sinh nhật em yêu

Mừng em thêm một tuổi đời mênh mông

Sinh ra đôi má ửng hồng

Nhật nguyệt chẳng xứng đọ cùng em đây

Em yêu anh thế một điều phúc chăng

Yêu em anh nguyện ước thề bên em.

14.4 Thơ chúc mừng sinh nhật người yêu 4 - Sưu tầm

Mừng anh thêm một tuổi..

Có bánh sinh nhật rồi..

Thêm vài bông hoa nữa .

Cho cuộc đời thêm tươi..

Em chúc anh luôn vui..

Dẫu đời nhiều cay đắng..

Như cuộc đời mưa nắng..

Hoàng hôn rồi bình minh..

Em chúc anh an lành..

Sống vui và sống khỏe.

Tâm hồn luôn tươi trẻ..

Làm thơ thật là hay..

Em hát bài BIRTHDAY..

Chúc mừng ngày sinh nhật..

Ngày mẹ cha hạnh phúc..

Đã sinh anh ra đời….

14.5 Chúc mừng sinh nhật - Nguyễn An Đệ

Anh tặng em bài thơ mừng sinh nhật

Có yêu thương chân thật của tình anh

Có nắng hồng ngày mới sáng long lanh

Và ngàn hoa giữa trời xanh thơm ngát.

Có gió hiền ru nồng say khúc hát

Và mây cao bay dào dạt vấn vương

Có đàn chim vui hót khắp quê hương

Và tiếng đàn du dương trên khắp phố.

Có ngát hương mùa hoa cau đang trổ

Sóng rì rào nhè nhẹ vỗ bờ xa

Có anh về mình hát khúc dân ca

Và lời chúc thiết tha cho tuổi mới.

Chúc an lành, chúc niềm vui luôn tới

Chúc em cười, xinh mãi với thời gian

Sức sống dâng như tiếng hát cung đàn

Và muộn phiền sẽ dần tan vơi hết.

Chúc bên em đầy hương hoa như tết

Chúc tình mình mãi gắn kết thương yêu

Sinh nhật này em ước nguyện bao nhiêu

Chúc bấy nhiêu sẽ thành như nguyện ước.

15. Thơ chúc mừng sinh nhật hài hước cho đồng nghiệp

Bên cạnh lời chúc, bạn có thể dành tặng những bài thơ chúc sinh nhật đồng nghiệp bá đạo, hài hước sau.

15.1 Thơ chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp 1 - Sưu tầm

Hoa hồng đỏ tô màu rực rỡ

Chúc mừng anh tuổi mới đón chào

Và bao mơ ước ngọt ngào

Cùng anh đi tiếp bước vào tương lai.

Và chúc anh trẻ hoài đẹp mãi

Bao cô nàng muốn lại kề bên

Tình yêu chắp cánh vụt lên

Thiên đường hạnh phúc ấm êm nhé người.

15.2 Thơ chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp 2 - Sưu tầm

Sinh thần chúc bạn vàng trăm hũ

Bạc tỷ tiền muôn đời mãn thú

An nhàn sống hưởng dập ngàn thu

Thoải mái chờ trông luồn những vụ

Chỉ ước bình yên khẽ ngọt cù

Hằn mơ hạnh phúc êm nồng nhủ

Duyên bền trọn kiếp nở thòng lu

Nghĩa vợ ân chồng luôn thắm đủ.

thơ chúc mừng sinh nhật 15

15.3 Thơ chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp 3 - Sưu tầm

Chúc mừng bạn được sinh ra trong đời

Chúc bạn vui vẻ thảnh thơi

Sức khỏe tuyệt vời, cuộc sống an khang

Chúc bạn kiến thức vững vàng

Giúp bạn phát triển hành trang ngành nghề

Chúc bạn thỏa chí đam mê

Thành công, thành đạt tràn trề ước mơ.

15.4 Thơ chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp 4 - Sưu tầm

Hôm nay sinh nhật bạn à?

Chúc bạn tươi trẻ, mặn mà đáng yêu!

Tiền bạc thoải mái ăn tiêu

Bước sang tuổi mới yêu kiều thướt tha

Nhớ là hậu sinh nhật nha

Ăn kem, ăn lẩu hay là đi đâu?

Nếu đi thỉnh tớ một câu

Cả nhà thấy đúng cho mình một like.

15.5 Mừng Sinh Nhật - Huỳnh Tấn Tài

Hãy thắp lên đi ngọn nến hồng

Chúc người hạnh phúc lẫn thành công

Chúc cho riêng bạn ngày sinh nhật

Quà của riêng tôi cả tấm lòng.

16. Thơ chúc mừng sinh nhật chính mình

Tự gửi gắm đôi dòng thơ chúc mừng sinh nhật bản thân là cách để bạn chứng minh cho cả thế giới biết: “Đâu cần phải có nến và hoa, vì chính tôi đã là một món quà!”.

16.1 Thơ chúc mừng sinh nhật chính mình 1 - Sưu tầm

Trăng khe khẽ mở cửa phòng

Tặng trao chùm ánh sáng trong như đời

Chúc mừng sinh nhật của tôi

Bảy tư tuổi 

đón nụ cười trăng non …

16.2 Thơ chúc mừng sinh nhật chính mình 2 - Sưu tầm

Sinh nhật hai bảy tuổi đời ta

Không tiệc không rượu cũng không hoa

Thân hữu đâu người đà hay biết

May mắn cận rằm có Hằng Nga.

Sinh nhật hai bảy tuổi đời ta,

Duy nhất mong cầu chẳng ước xa

Cô đơn muôn cõi dần tan biến

Trăng vàng sao sang toả ánh ca.

thơ chúc mừng sinh nhật 16

16.3 Mừng sinh nhật ta - Phùng Mạnh Tiếp

Lạ kỳ sinh nhật của Ta

Mà sao thơ chẳng viết ra câu nào

Đêm qua giữa giấc chiêm bao

Ta mơ đủ thứ trên cao - dưới trần

Vậy mà một phút phân vân

Đành bỏ lại những ái ân không màng

Thôi thì sinh nhật Ta mang

Về trong tâm trí những nàng thơ say.

16.4 Happy birthday to me - Quý Phương

Sinh nhật này ta tự chúc cho ta

Thêm tuổi mới phải vững vàng mạnh mẽ

Luôn vui tươi để thêm nhiều sức khỏe

Bởi đời này chẳng dễ sống lần hai

Ai ghét ghen ai dè bỉu chê bai

Ta chẳng để tâm bởi còn vất vả

Nuôi dạy con bởi chúng là tất cả

Hạnh phúc cuộc đời ta chỉ thế thôi

Sinh nhật mình ta nhớ Mẹ lệ rơi

Cái ngày đó chắc là Mẹ đau lắm

Vượt cạn một mình kiên cường can đảm

Giây phút cận kề sinh tử mong manh

Ta chẳng kiêu sa đài cát như tranh

Chỉ có chân thành trao cho bè bạn

Chỉ có tình yêu nồng nàn vô hạn

Dành cả cho người dẫu mới vừa quen

Ta còn hiếu ân đối với bề trên

Ơn hơn núi cao lòng luôn canh cánh

Sinh nhật chỉ là để ta thầm nhắc

Ngày đến bên đời đầy nước mắt rơi

Nên cứ nhủ lòng phải sống an vui.

16.5 Ngày sinh nhật - Tạ Thăng Hùng

Ngày sinh nhật lòng ta vui biết mấy

Bao nhiêu năm vẫn giống buổi ban đầu

Thắp ngọn nến hát bài ca yêu dấu

Bánh ga tô hoa thắm nở tươi màu.

Cứ thế tôi vui như một con tàu

Kéo còi chạy qua miền quê cổ tích

Những đứa trẻ bám theo cười khúc khích

Tiếng trong veo xình xịch giữa trưa hè.

Sinh nhật về tuổi mới đến say mê

Giơ tay đón lòng lâng lâng biết mấy

Những cảm xúc, những niềm vui trẻ mãi

Cứ xôn xao như hoa nở, nắng vàng.

Nghe tim mình rạo rực khúc tình vang

Tôi đón nhận thiết tha lời chúc tụng

Lòng thổn thức, bồi hồi như con sóng

Hôn bãi bờ sau ngàn vạn chờ mong.

Ấm áp lòng hạnh phúc trải mênh mông

Muốn bày tỏ lời biết ơn sâu sắc

Muốn giữ lại khoảng khắc này thật chặt

Xếp gọn vào ngăn nhỏ trái tim yêu.

Sinh nhật về vui vẻ biết bao nhiêu…

Xem thêm:
Tan chảy với 30 lời chúc mừng sinh nhật người yêu ngập ngụa 'mật đường'!
Tạo bất ngờ bằng những lời chúc mừng sinh nhật đồng nghiệp ngắn gọn độc đáo
130 stt tự chúc mừng sinh nhật bản thân mình, viết cho ngày sinh nhật của tôi

17. Thơ chúc mừng sinh nhật vợ

Những câu thơ chúc mừng sinh nhật vợ yêu dưới đây không chỉ khiến “nàng” hạnh phúc mà còn giúp hâm nóng tình yêu của hai bạn đấy!

17.1 Thơ chúc mừng sinh nhật vợ 1 - Sưu tầm

Hôm nay sinh nhật vợ yêu

Không quà không bánh nhưng có điều gửi trao

Chúc em áo đẹp lụa thao

Tinh thần vui vẻ như sao trên trời

Chúc em môi thắm tuyệt vời

Long lanh giọng nói như lời yến oanh

Mặt em hoa nở trên cành

Tình yêu đôi lứa em dành hai ta

Bình minh hay bóng xế tà

Thuyên duyên tình mộng cũng là rong chơi

Chúc em vui vẻ thảnh thơi

Sức khỏe tuyệt vời, cuộc sống an khang

Chúc em tâm trí vững vàng

Giúp mình phát triển hành trang với nghề

Chúc em thỏa chí đam mê

Thành công, thành đạt tràn trề ước mơ.

Chúc em vẫn mãi bên anh - Nụ cười hạnh phúc rành rành trên môi

17.2 Thơ chúc mừng sinh nhật vợ 2 - Sưu tầm

Hôm nay sinh nhật vợ hâm

Chúc cho mình mãi ấm nồng phu thê

Sẽ luôn giữ mãi câu thề

Nguyện bên nhau mãi chẳng hề núng nao

Dù cho biển rộng núi cao

Dù cho đường khó thế nào cũng đi

Dù cho ngọt đắng sân si

Dù cho vất vả ta đi đến cùng

"Vợ chồng tát cạn biển đông"

Trăm năm vẫn mãi một lòng thủy chung

Hôm nay sinh nhật vợ hâm

Chúc cho mình mãi ấm nồng phu thê.

thơ chúc mừng sinh nhật 17

17.3 Thơ chúc mừng sinh nhật vợ 3 - Sưu tầm

Mấy chữ này thôi khỏi tặng quà

Nhân ngày “mẹ nó” được sinh ra

Hồi xuân gắng vẹn hình thon thả

Lớn tuổi càng thêm sắc mặn mà

Tứ hạnh trau dồi chăm việc xóm

Tam tòng hướng đạo giữ nền gia

Dù cho ý nguyện chưa hoàn hảo

Vẫn nặng lòng yêu tổ ấm nhà!!!

17.4 Thơ chúc mừng sinh nhật vợ 4 - Sưu tầm

(Ngày sinh nhật vợ) đến rồi

Là ngày sinh nhật vợ than ôi

Không xu dính túi làm sao chúc

Chẳng có hoa tươi tặng bạn đời

Tiện bút câu thơ làm sính lễ

Bên nhau ấm áp gửi thay lời

Bể dâu sướng khổ cùng chung bước

Hạnh phúc yên vui nở nụ cười.

17.5 Chúc Mừng Sinh Nhật - JB.Nguyễn Hùng

XIN mừng chúc tuổi mới cùng em

CẢM tạ hồng ân Chúa tặng kèm

ƠN nghĩa tôn vinh thì khắc dạ

CUỘC tình kính trọng nhớ ghi đem

ĐỜI ưu ái khổ đau rồi hết

VỢ đảm đang bề thế rộng xem

ĐẸP trẻ xinh tươi sinh nhật quý

Con ngoan hạnh phúc ước mơ thèm.

18. Thơ chúc mừng sinh nhật chồng

Trong ngày sinh nhật của ông xa, các chị vợ hãy dành tặng những lời thơ chúc mừng sinh nhật chồng yêu lãng mạn để tình cảm thêm mặn nồng, gắn kết.

18.1 Thơ chúc mừng sinh nhật chồng 1 - Sưu tầm

Bên nhau đi hết cuộc đời

Nghĩa tình gắn bó không rời tay nhau

Dù xa xôi cách ngàn lau

Tình chồng, nghĩa vợ trước sau vẹn toàn

Con cháu ngoan ngoãn, vuông tròn

Là niềm hạnh phúc chẳng còn lo chi

Tuổi già xế bóng kệ đi

Vợ sau, chồng trước có gì chẳng xong

Chỉ còn một nỗi ước mong

Sức khỏe gìn giữ vui trong cửa thiền

Tặng mình một bó hoa tiên

Tình trong đẹp mãi vợ hiền kính dâng.

18.2 Thơ chúc mừng sinh nhật chồng 2 - Sưu tầm

Mừng sinh nhật chồng yêu tuổi mới

Bước ngoặt đời mong đợi bấy lâu

Thắm tình duyên đẹp sắc màu

Lung linh ánh nến vợ trao lời nguyền

Sinh nhật nhé chồng yêu mạnh khỏe

Sức tràn đầy thời trẻ đôi mươi

Trên môi luôn nở nụ cười

Ngọt ngào tươi tắn qua thời xót xa

Mãi hạnh phúc tình ta luôn vẫn

Thắm tình nồng duyên phận ba sinh

Bên nhau ta lại có mình

Không hề phai nhạt mà đinh ninh lòng

Công việc cứ hanh thông thuận lợi

Mọi điều may đem tới mỗi ngày

Tiền vào chồng đếm mỏi tay

Rủng ra rủng rỉnh lai rai đếm tiền

Sinh nhật nhé vợ hiền mến chúc

Mong chồng yêu vạn phúc vạn an

Công danh sự nghiệp đàng hoàng

Trong ngoài gia đạo thiếp chàng đồng tâm.

thơ chúc mừng sinh nhật 18

18.3 Thơ chúc mừng sinh nhật chồng 3 - Sưu tầm

Mai ngày sinh nhật của chồng yêu

Về quê em thấy nhớ anh nhiều

Câu thơ em viết chưa nói hết

Nghĩa tình chồng vợ một ngày yêu

Chúc anh sinh nhật tuổi năm nay

Sức khỏe dẻo dai sức khỏe đầy

Thể dục thể thao ngày hai bận

Vui cùng con cháu với thơ hay

Chúc anh thêm tuổi đời viên mãn

Vui vẻ bên nhau với vợ hiền

Sống có lương hưu đời no đủ

Hạnh phúc tuổi già với cháu yêu

Em cảm ơn mình nhé chồng ơi

Anh đã dành tặng em cả đời

Các con chúng ta đều thành đạt

Hạnh phúc tuổi già được thảnh thơi.

18.4 Thơ chúc mừng sinh nhật chồng 4 - Sưu tầm

Sắp đến sinh nhật của chồng

Mà em chưa biết tặng chồng quà chi

Trong lòng mẩm tính nghĩ suy

Tặng gì độc lạ mà chi ít tiền

Tặng quà gì để động viên

Chúc mừng sinh nhật chồng hiền được vui

Chỉ cần đơn giản …nhỏ thôi

Mà thật ý nghĩa để rồi chồng yêu

Suy đi tính lại rất nhiều

Cuối cùng em quyết mua liều một đôi

Là giày da xịn hẳn hoi

Chân đi thoải mái không hôi chút nào

Giày này giá cũng không cao

Chờ ngày sinh nhật em trao tặng chồng

Chắc chàng sẽ rất hài lòng

Món quà tuyệt đẹp mà không đụng hàng

Hôm nay khoe trước xóm làng

Mọi người đừng kể với chàng nghe chưa

Em muốn chàng thật bất ngờ

Khi nhận quà đẹp như mơ thế này.

18.5 Thơ chúc mừng sinh nhật chồng 5 - Sưu tầm

Chồng tài giỏi lại thông minh

Đẹp trai chung thuỷ chân tình vị tha

Khôn ngoan chất phác thật thà

Chăm làm chịu khó chan hòa yêu thương

Kính bề trên dưới nhịn nhường

Đối nhân xử thế vẹn đường đôi bên

Tính kiên cường chỉ lại bền

Lòng chung hiếu thảo đáp đền mẹ cha

Vợ con chồng rất mặn mà

Quan tâm chăm sóc thật là tận tâm

Ruột rà máu mủ tình thâm

Bạn bè bằng hữu lỗi lầm bỏ qua

Hôm nay sinh nhật chồng mà

Vợ yêu gửi tặng món quà bằng thơ.

19. Thơ chúc mừng sinh nhật cô giáo

Cùng với lời chúc, những bài thơ chúc mừng sinh nhật cô giáo sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho cô trong ngày đặc biệt này.

19.1 Thơ chúc mừng sinh nhật cô giáo 1 - Sưu tầm

Nhân ngày sinh nhật cô em xin chúc

Gia đình bình an, hạnh phúc sum vầy

Công danh ngày một tiến bước

Trên yêu, dưới mến, trái tim vững vàng

Chiến công, thành tựu vang xa

Luôn mang ý đẹp, rạng danh lớp người.

19.2 Thơ chúc mừng sinh nhật cô giáo 2 - Sưu tầm

Hôm nay ngày … tháng …

Chúc cô sinh nhật thật nhiều niềm vui

Chúc cô hạnh phúc sớm chiều

Thật nhiều sức khỏe dạy ngàn điều hay

Chúc cô vui vẻ sum vầy

Bên gia đình nhỏ ngập tràn niềm vui.

thơ chúc mừng sinh nhật 19

19.3 Thơ chúc mừng sinh nhật cô giáo 3 - Sưu tầm

Trời cho thiếu nữ “người đưa đò”

Dáng vẻ yêu kiều trọn nghĩa khang

Giúp chúng em ngày khôn lớn

Có mặt hôm nay để nên người

Chúc Cô tinh thần vui tươi mãi

Sức khỏe đong đầy rạng rỡ trang

Tiếp nối cho đàn em rực rỡ

Sinh nhật cô đến tặng bài thơ.

Xem thêm:
80 lời chúc mừng sinh nhật vợ yêu ngắn gọn hài hước và ý nghĩa
Ngọt như 'lê hấp đường phèn' với 35 lời chúc sinh nhật chồng hài hước, ý nghĩa
Thể hiện sự biết ơn với cô giáo bằng 35 lời chúc mừng sinh nhật cảm động, ý nghĩa nhất

20. Thơ chúc mừng sinh nhật thầy giáo

Tham khảo ngay những câu thơ hay dưới đây để dành tặng thầy giáo nhân ngày sinh nhật của thầy nhé! 

20.1 Thơ chúc mừng sinh nhật thầy giáo 1 - Sưu tầm

Sinh nhật của Thầy, chúc gì đây?

Hạnh phúc, khỏe, vui luôn tràn đầy

Thêm một tuổi mới, thêm năng lượng

Tiếng cười sang sảng mãi nơi đây.

20.2 Thơ chúc mừng sinh nhật thầy giáo 2 - Sưu tầm

Sinh nhật thầy con xin chúc

Sự bình an, sánh bước cùng thầy

Gia đình, hạnh phúc sum vầy

Công danh giữa chốn thương trường

Trên yêu, dưới mến, cầm cương vững vàng

Chiến công, thành tựu huy hoàng

Luôn mang ý đẹp, rạng danh công thầy.

thơ chúc mừng sinh nhật 20

20.3 Thơ chúc mừng sinh nhật thầy giáo 3 - Sưu tầm

Năm này không khác những năm qua!

Buồn vui thắng bại cũng chan hòa

Cuộc đời vẫn thế không thay đổi

Tuổi tăng tim trẻ mãi không già!

Đôi lời con chúc mừng Thầy nhé!

Chúc Thầy sinh nhật nhiều niềm vui

Chúc sang tuổi mới nhiều may mắn

Con đường dạy học mãi vinh quang!

21. Thơ chúc mừng sinh nhật sếp

Hãy rút ngắn khoảng cách với cấp trên thông qua những lời thơ chúc mừng sinh nhật sếp hài hước dưới đây nhé! Đồng thời, điều này sẽ giúp bạn ghi điểm với sếp và đồng nghiệp đấy.

21.1 Thơ chúc mừng sinh nhật sếp 1 - Sưu tầm

Chúc mừng sinh nhật sếp nhà ta

Có mấy chút thơ đọc gọi là

Mừng cho sếp được thêm tuổi mới

Rạng rỡ công danh sự nghiệp thành.

Hạnh phúc tiền tài luôn tấp nập

Gia đình trẻ nhỏ tiếng cười vui

Sức khỏe dồi dào, tăng gia mạnh

Buôn bán kinh doanh lợi nhuận nhiều.

21.2 Thơ chúc mừng sinh nhật sếp 2 - Sưu tầm

Chúc mừng sinh nhật sếp ta

Người người vui vẻ múa ca hát mừng

Nhưng mà cũng phải coi chừng

Doanh số không đạt sếp mừng nổi không?

Sếp ơi xin hãy an lòng

Tháng sau giao nhận long tong suốt ngày

Đơn hàng cứ đánh mỏi tay

Doanh số tăng vọt, ta say men nồng.

thơ chúc mừng sinh nhật 21

21.3 Thơ chúc mừng sinh nhật sếp 3 - Sưu tầm

Chúc mừng sinh nhật sếp ...

Bạn bè đông kín chật nhà

Cùng vui sinh nhật hát ca. Chúc mừng!

Giống như lễ hội quá chừng,

Em xin tặng sếp 1 rừng hoa tươi

Chúc sếp khỏe, vui rạng ngời

Gia đình đầm ấm, mọi người an khang.

21.4 Thơ chúc mừng sinh nhật sếp 4 - Sưu tầm

Ngày ... sinh nhật Sếp

Anh em công ty vẫn giữ nếp

Chúc Sếp trẻ khỏe và vui vẻ

Toàn thể anh em Chúc mừng Sếp.

21.5 Thơ chúc mừng sinh nhật sếp 5 - Sưu tầm

Chúc mừng sinh nhật sếp ta

An khang hạnh phúc mãi là tươi vui

Luôn luôn nở những nụ cười

Đồng hành soi sáng bước đường công ty

Sếp ơi sếp hãy vui vì

Chúng em luôn vẫn đồng lòng tiến lên.

22. Thơ chúc mừng sinh nhật công ty

Hãy làm cho không khí buổi tiệc mừng sinh nhật công ty thêm phần náo nhiệt với những bài thơ chúc mừng ngắn gọn sau. 

22.1 Thơ chúc mừng sinh nhật công ty 1 - Sưu tầm

Công ty đồng lòng, đâu ngại khổ?

Ty tỷ việc khó, đáng kể chi?

Cổ động phong trào cùng nhau bước

Phần mình công bạn gắng tiến lên.

22.2 Thơ chúc mừng sinh nhật công ty 2 - Sưu tầm

Chúc mừng sinh nhật công ty ta

Có mấy vần thơ đọc gọi là

Mừng cho … (điền tên công ty) thêm tuổi mới

Vạn sự thành công, vạn an khang.

Khách khứa tiền tài luôn tấp nập

Uy tín vang xa khắp Việt Nam

Chi nhánh các miền Trung, Nam, Bắc

Doanh số luôn cao -top đứng đầu!

Thang nhôm, xe đẩy, bao sản phẩm

Khách hàng nhận được cứ thế khen.

thơ chúc mừng sinh nhật 22

22.3 Thơ chúc mừng sinh nhật công ty 3 - Sưu tầm

Chặng đường đi qua … tuổi đó

Niềm tin vững bước cùng tháng năm

Hôm nay sinh nhật … ta

Chúc luôn thịnh vượng, khách chật nhà

Chúc sang tuổi mới nhiều thuận lợi,

May mắn, thành công lẫn tiếng xa.

22.4 Thơ chúc mừng sinh nhật công ty 4 - Sưu tầm

Ngàn lời muốn nói ngày kỷ niệm

Vạn sự tốt đẹp, vạn an khang

Đắc thời, đắc lợi, đắc nhân tâm

Niềm tin vững bước theo năm tháng

May mắn, thành công lẫn tiếng xa.

22.5 Bài thơ mừng sinh nhật Công ty - Nguyễn Quang Long

Công ty mình xây dựng đẹp biết bao

Ngôi nhà mới dạt dào nguồn sức trẻ

Đang phát triển vươn mình lên mạnh mẽ

Như con tàu đang rẽ sóng ra khơi.

(tên công ty) ơi sao khó nói lên lời

Niềm hạnh phúc vui mừng rơi nước mắt

Thuở ban sơ khó khăn hoài đối mặt

Quyết một lòng dẫn dắt tới thành công.

Dưới và trên luôn chung sức đồng lòng

Dù vất vả cũng không hề chùn bước

Nay thành quả công ty ta có được

Thoả trong lòng niềm mơ ước bấy lâu.

Chúc công ty thắng lợi mãi đi đầu

Danh tiếng toả khắp năm châu ròn rã

Số, chất lượng cùng vươn lên hối hả

Doanh thu nhiều luôn vượt quá chỉ tiêu.

(tên công ty) ơi muốn chúc biết bao điều

Dài bước tiến thu về siêu lợi nhuận

Khối kết đoàn dưới trên cùng phấn trấn

Thành công và tỏa sáng tận ngàn sau.

Trên đây là những bài thơ chúc mừng sinh nhật hay và ấn tượng nhất. Đây cũng chính là món quà tinh thần ý nghĩa có thể gửi trao cho người mà bạn yêu thương.

Sưu tầm 

Nguồn ảnh: Internet