XSGL 23/8 - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay Thứ 6 23/8/2019

XSGL – Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 23/8/2019

K?t qu? x? s? Gia Lai ngày 23/8/2019

K?t qu? x? s?

XSGL – X? s? Gia Lai ngày 23/8/2019

Gi?i tám

57

Gi?i b?y

150

Gi?i sáu

5678

5750

9510

Gi?i nam

5714

Gi?i tu

46237

58855

63381

67823

00869

88895

49535

Gi?i ba

61302

89882

Gi?i nhì

95888

Gi?i nh?t

13522

Gi?i d?c bi?t

334181

 
Xem l?i k?t qu? X? s? ki?n thi?t Gia Lai k? tru?c click vào link sau dây :

/xsgl-xo-so-gia-lai-716.html

Dò xem K?t qu? x? s? Gia Lai hôm nay, hôm qua chu?n xác nh?t ? VOH Online. VOH Online s? c?p nh?t NHANH k?t qu? XS Gia Lai vào lúc 17 gi? 15 phút chi?u th? 6 hàng tu?n. M?i quý v? và các b?n dón xem.

Nh?n thu?ng x? s? Gia Lai t?i:

Ð?a ch? : S? 60 Tr?n Phú, TP. Pleiku, Gia Lai .

Ho?c b?n có th? d?n d?i lý vé s? g?n nh?t d? nh?n thu?ng.

Chúc các b?n may m?n.

Nh?ng chú ý khi dò s? trúng

Nh?ng di?u c?n bi?t khi trúng x? s? truy?n th?ng

L?ch K?t qu? x? s? trong tu?n:

Hàng Ngày

X? s? Mi?n Nam

X? s? Mi?n Trung

X? s? Mi?n B?c

Th? 2

Th? 3

Th? 4

Th? 5

Th? 6

Th? 7

Ch? Nh?t